Tipy a inspirace

A+ A A-

Vyvíjí se lidská rasa k třívláknové DNA?

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Mnoho vědců se zabývá myšlenkou, že my, lidé, máme více než dvě nebo dokonce než tři vlákna DNA. Někteří dokonce věří, že můžeme mít až dvanáct vláken DNA i více. DNA je akronym používaný pro deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina). Obsahuje kódy, působící jako program, který dává instrukce buňkám a říká jim, jak se mají chovat. Většina DNA je uložena v jádrech buněk (nDNA), zatímco malá část se nachází v mitochondriích (mDNA).

 

U konvenčního modelu DNA se předpokládá, že nese informační kód složený ze čtyř chemic-kých bází. V průměrné lidské DNA existuje přibližně 3 miliardy bází a přes 99% DNA je u všech lidí totožných. Znamená to, že jen velmi malá část, méně než jedno procento, odlišuje jednotlivé lidi mezi sebou.

 

Většina z nás má představu o dvouvláknovém modelu DNA, zformovaném z nukleotidů uspo-řádaných ve dvou dlouhých vláknech, tvořících spirálu, nazývanou dvojitá šroubovice. Struk-tura této dvojité šroubovice vypadá podobně jako žebřík. Způsob, jakým je DNA strukturována, v ní umožňuje uložit více než 700 terabajtů informací v jednom gramu DNA. To je samozřejmě ohromující.

 

Vědecké důkazy o tří a čtyřvláknových Dna

 

Před několika lety genetici oficiálně potvrdili první případ dítěte s třívláknovou DNA. Toto dítě – Alfie Clamp – byl dvouletý chlapec, který byl do té doby jediným člověkem, u kterého byla tří-vláknová DNA potvrzena. Bohužel se narodil slepý s několika dalšími vadami. Nedávná studie z Cambridge naznačuje, že mezi lidmi existuje i čtyřvláknová DNA (čtyřnásobná šroubovice). Ně-kteří genetici dokonce věří, že lidské tělo má potenciál nést dvanáct vláken DNA.

 

Je velká skupina genetiků, kteří jsou přesvědčeni, že lidé procházejí velkým evolučním skokem, což je důvod k tomu, že se naše DNA mění rychleji než by bylo normální. Tito genetici naznačují, že se vyvíjíme, ale nejsou si jisti, kterým směrem. Asi 97 % naší „nevyužité“ (junk) DNA se rovněž aktivizuje, což by mohl být jeden z důvodů, proč se stáváme více intuitivními a více inteligentními.

 

Tato mutace DNA z dvojité šroubovice na čtyřnásobnou by mohla mít mnoho důsledků na lid-ský život, včetně větší citlivosti a vnímavosti. Tyto mutace by mohly ovlivnit naše celkové vědomí jako lidských bytostí a pomoci nám zodpovědět jednu z našich nejzákladnějších otázek – jak byl život stvořen nebo co je původcem (zdrojem) života.

 

Je Dna klíčem k duchovnímu osvícení?

 

Mnoho duchovních učitelů věří, že aktivace dalších vláken naší DNA umožní našemu tělu zpracovávat více dat a rozšířit naše vědomí. Lidský mozek je zázračný orgán, který stále ob-sahuje mnoho tajemství. Věděli jste například, že lidský mozek umí zpracovat více než 400 miliard bitů informací za vteřinu? A že jsme si v kterémkoliv okamžiku vědomi pouze asi 2000 z těchto 400 miliard bitů? Jinými slovy, naše vědomá mysl nám umožňuje vnímat pouze asi 1 % reality. To znamená, že zbývající část informací o realitě je zpracovávána na úrovni našeho podvědomí.

 

Někteří genetici si myslí, že DNA slouží nejen k ukládání genetických informací. Předpokládají, že aktivací DNA s více než dvěma vlákny bude možné zpracovávat energie o vyšších frekvencích, které mohou uzdravovat a měnit naše tělo. V důsledku toho by se mohl prodloužit náš život a mohly by se aktivovat některé latentní schopnosti jako např. jasnovidectví a telepatie.

 

Zatím nelze konkrétně říci, co tyto mutace naší DNA přinesou, ale podstatné je, že připouš-tíme změny našich genů a vývoj našeho druhu tak, abychom mohli pochopit, proč tyto změny nastávají. Pokud mají vědci a duchovní učitelé pravdu, potom bychom se mohli vyvíjet směrem k třívláknové DNA a aktivace dalších vláken by mohla být klíčem k osvícení.

Zdroj:http://www.disclose.tv/news/Isthe_Human_Race_Evolving_to_Have_Three_Strands_of_DNA/105979

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar