Tipy a inspirace

A+ A A-

8 Stupňů jógy

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)


  Tato stupnice v podstatě zahrnuje nejširší záběr jógy a integruje její formy. Ať se podíváme na jakoukoli z následujících variant, všechny se nějakým způsobem odvíjejí od některého z uvedených osmi stupňů. Formy jógy se navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou a tím se jejich působení zesiluje.

 

 

Různé formy jógy

Je známo mnoho druhů jóg, mezi ty nejzákladnější patří:

●        Hathajóga - Jóga fyzických cvičení využívající tzv. ásan - různých terapeutických poloh těla, které vitalizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. enegetické tělo člověka.

●        Bhaktijóga - Jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,...) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.

●        Džňánajóga - Jóga poznání, moudrosti. Jogín studiem, meditacemi a koncentrací dospívá k sebepoznání, osvícení.

●        Rádžajóga - Královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. Využívá ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí.

●        Karmajóga - Jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.

●        Kundaliníjóga - Jóga pozvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.

●        Gurujóga - Jóga uctívání mistra. Žák dosahuje osvícení díky přímé pomoci svého mistra - Gurua.

●        Iyengar jóga - Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.

●        Nana a mantra jóga - Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka.

●        Aštangajóga - Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu - jako v tanci.

Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Štěstí, klid a mír, které hledáte možná všude kolem, najdete pomocí jógy v sobě.

Více informací na: http://www.celostnimedicina.cz/joga-zpusob-ocistovani-a-otevirani-tela.htm#ixzz1lLzCqLMl

 

Dhárana

Dhárana je udržování správné koncentrace. A správná koncentrace — znamená udržení indrijí na Bohu. Jinými slovy, je to reálné projevení úplného směřování člověka k Bohu, ke Splynutí s Ním.

Ale Bůh v aspektu Tvůrce nebo Svatého Ducha je ještě v tomto učednickém stádiu nedostupný pro přímé vnímání.

Pomoci částečně ukojit vášnivou lásku k Bohu může práce s Obrazem konkrétního Božského Učitele, jakým může být například Ježíš, Bábadží, nebo Satja Sai — Ten, Jehož reálný Obraz je nám podle posledního Vtělení dobře znám.

Pokud dlouho udržujeme tento Obraz tváří ve svojí anáhatě na podkladě emocí nejvyšší lásky k Němu, pak postupně nastává stav, kdy už to nejsem já, kdo se dívá na svět z anáhaty, ale dívá se On. To znamená «oživování Jidamu» (tak se nazývá takový Obraz), částečné Splynutí s Ním. Teď je možné žít ve Sjednocení s Ním, nebo, po přenesení koncentrace do čaker hlavy, se k Němu obracet ve vlastní anáhatě — jako k Rádci, Učiteli.

A tohle není iluze, ale reálné vstoupení Božského Učitele do Jeho Obrazu vytvořeného praktikujícím. On se může stát i Instruktorem v meditaci, On povede oddaného a milujícího učedníka skrz Svoje Vědomí — do Příbytku Vesmírného Vědomí Tvůrce.

«Pokud si dokážete představit ve svém vědomí úplně zřetelně Tvář Učitele — pak se můžete (přenést)… vědomím do Jeho Vědomí a jakoby konat Jeho Silou. Ale pro to je nutné vidět Tvář Učitele zřetelně do nejmenších podrobností, aby se Zobrazení nechvělo, nedeformovalo a neměnilo obrysy, což se často stává. Ale jestli se cvičením soustřeďování podaří získat trvanlivé Zobrazení Učitele, můžeme tímto úspěchem přinést velký užitek sobě, svým nejbližším i svojí práci.» [2]

«Mohou se vás zeptat, jak se projevuje zahájení cesty sloužení? Určitě bude prvním příznakem — oproštění od minulosti a úplné zaměření na budoucnost. Druhým příznakem bude uvědomění si ve (svém) srdci Učitele, ne proto, že je to «tak třeba», ale protože to jinak nejde. Třetím příznakem bude odvržení strachu, protože ozbrojený Vládcem je nezranitelný. Čtvrtým bude neodsuzování, protože zaměřený na budoucnost nemá čas zabývat se odpadky včerejšího dne. Pátým bude zaplnění veškerého času prací pro budoucnost. Šestým bude radost sloužení a poskytnutí sebe celého ve prospěch světu. A sedmým bude duchovní usilování k dalekým světům, jako cesta souzená.» [2]

Pokud se práce s Jidamem hned nedaří, podstatnou pomoc poskytnou tréninky ve vytváření obrazných představ. Mohou to být obrazy napomáhající rozvoji čaker, ponoření do blažených obrazů kontaktů se živou přírodou atp.

Správnému duchovnímu rozvoji budou napomáhat jenom obrazy přeplněné vyzařováním harmonie, radosti, jemnosti, blaženosti.

Jako metodická podpora mohou také posloužit odpovídající umělecká díla malířství, hudby, umělecké fotografie atp.

Zdroj: http://swami-center.org/cz/text/ekopsychologie/page_33.shtml

Meditace sebedotazováním 6. stupeň - čakra dhárana (koncentrace na čakry)

Každý ze souborů meditačních cvičení 6/1 až 6/3 se má provádět 2 až 3 týdny, soubor meditačních cvičení 6/4 přibližně 4 až 6 týdnů.

Délka trvání: 40 - 50 minut

Koncentrace na manipúru, anáhatu, višuddhi a ádžňá čakru

●         Zaměřte pozornost postupně (vždy na dobu cca 10 minut) na manipúra čakru, na anáhata čakru, višuddhi čakru a pak na ádžňá čakru, dokud nejste schopni dobře procítit dané centrum. Zůstávejte klidní a uvolnění v pozici pozorovatele.

Analýza vlastností a symbolů těchto čaker

●         Jako u předchozího cvičení prociťujte postupně dané čtyři čakry.

●         Vizualizujte a analyzujte jejich vlastnosti, symboly a účinky. [1]

Koncentrace na čakry ve spojení s dechem

●         Spojte koncentraci na tyto čtyři čakry s dechem a mantrou SÓ HAM: při nádechu vnímáte vnitřně zvuk SÓ, při výdechu HAM.

Probuzení energie v čakrách

●         Jako u předchozího cvičení spojte koncentraci na dané čtyři čakry s dechem a mantrou SÓ HAM. Nyní vizualizujte dech jako proud energie nebo světla. Při nádechu proudí z manipúra čakry do ádžňá čakry, při výdechu z ádžňá čakry do manipúra čakry. V obou směrech prochází srdečním centrem, které se naplňuje světlem (cca 10 minut).

●         Pozorujte, jaké barvy světelný proud přijímá a jaké pocity ve vás vznikají, když proud dechu prochází čakrami (cca 10 minut).

●         Nyní směřujte dechový proud, popřípadě světelný proud ve své představě tak, aby vytvářel koloběh. Vnímejte, jak při výdechu proudí energie z ádžňá čakry páteří dolů do manipúra čakry a při nádechu zase vzhůru po přední straně těla až do ádžňá čakry (cca 10 minut).

●         Meditujte ještě cca 10 minut s vlastní mantrou a soustřeďte mysl do vnitřního prostoru anáhata čakry nebo ádžňá čakry. Uvolněte se a prociťujte jednotu se sebou samým.

 

Zdroj: http://www.yogaindailylife.org/esystem/yoga/cs/130600/meditace-sebedotazovanim/meditace-sebedotazovanim-6-stupen/

 

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar