Tipy a inspirace

A+ A A-

ASTROPSYCHOLOGIE A ASTROMEDICÍNA

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V seriálu, který dnes začínáme, se chceme zabývat vztahem člověka a hvězd z hlediska zdraví a nemoci. Nepůjde tedy o horoskopy, jež nalézáme v nejrůznějších časopisech a k nimž není možné mít důvěru, protože jsou určeny spíše pro zábavu. Otázka zdraví a nemoci je však vážná věc a týká se každého z nás.

 

images

 

Odedávna je známa souvislost mezi zdravím člověka a vlivem hvězd. Sluneční aktivita, střídání ročních období, počasí, energetické působení planet a jiné změny mají vliv na fyzickou i psychickou stránku člověka.

Když začal člověk zkoumat vesmír, zjistil, že sám je jeho analogií. Objevil mikrosvět, zázračný svět atomu, a uvědomil si, že elektrony, kroužící kolem atomového jádra, se podobají planetám, obíhajícím kolem Slunce. Poznal, že mikrokosmos a makrokosmos tvoří nedělitelný celek a člověk podléhá zákonitostem obou těchto světů. Dospěl ke správnému názoru, že chtěli objevit tajemství vesmíru, musí nejdříve poznat sám sebe.

Většina starověkých s středověkých lékařů, včetně antických, byla zároveň i astrology. Lidské tělo bylo pro ně vesmírem, jehož zákonitosti se snažili odhalit. Například Hippokrates dělil své pacienty do čtyř základních skupin podle čtyř přírodních živlů (země, oheň, voda a vzduch), k nimž patřili podle svého znamení zvěrokruhu. Pro každou skupinu doporučoval odlišnou léčbu. Platón zase studoval vliv Měsíce a Slunce na vznik pohlaví.

V minulosti byla astrologie velmi vlivným oborem, který značně ovlivňoval život člověka a rozhodoval i o osudu národů. Dante tvrdil: "Moudrý člověk je pánem svého osudu jen tehdy, podaří-li se mu být v souladu s kosmem." Dodnes je astrologie považována za nejstarší vědu světa. Domníváme se, že je více uměním než vědou, protože je cestou k zasvěcení a poznání sebe, přírody a vesmíru. Pomáhá člověku v praxi uplatnit staré přísloví: "Poznej sebe sama a budeš znát světy a bohy." Předkládá zcela objektivní fakta stejně jako lékař, jenž stanoví diagnózu. o průběhu nemoci či osudu si rozhoduje člověk sám svým přístupem k životu a může volit mezi dvěma cestami - dobrem a zlem.

Ve své léčitelské praxi vycházím z poznatků esoterní astrologie, která se liší od všeobecné astrologie, zabývající se pouze osobností člověka. Esoterní astrologie je komplexnější, složitější a pro poznání člověka důležitější, protože mu pomáhá rozvinout kontakt s duší. Základ a smysl esoterní astrologie je vyjádřen ve větě Herma Trisegista: "Co je nahoře, je i dole a co je dole, je i nahoře."

Je to věda o energiích a možnostech jejich využití. Učí nás pohledu na vesmír, který je složitým energetickým systémem. Nacházíme v něm energie, jež se vzájemně ovlivňují a zároveň působí i na nás a naše tělo. v člověku se objevují různé rytmy a vibrace stejně jako na Zemi, ve vesmíru a jiných galaxiích. Jestliže nastane odklon od pravidelného rytmu, ocitáme se v disharmonii a přichází nemoc.

Energie hvězd na nás působí prostřednictvím sedmi paprsků. Sedm druhů energie rytmicky proudí a jsou vyjádřeny dvanácti znameními zvěrokruhu: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby.

Rodíme se a žijeme pod vlivem různých znamení, planet a paprsků, abychom získali zkušenost a rozvinuli svou osobnost. Neexistují dobrá a špatná znamení. Porozumění a soulad mezi nimi je vždy možný. To je i naším úkolem. Proto jsme se narodili na této Zemi, abychom si porozuměli s lidmi, které ve svém životě potkáme. Každé astrologické znamení přináší určitý druh energie, který můžeme využít.

Ze své praxe mohu potvrdit, že když vím, kterým typem energie je pacient ovlivněn, můžu mu hodně pomoci při léčení jeho nemoci. Doporučuji vám, abyste se otevřeli působení energií. Potom budete schopni rozlišovat různé druhy energie u sebe i druhých lidí. Protože existuje přímé spojení mezi planetami a čakrami člověka, lze z horoskopu určit, které čakry jsou nejvíce ohroženy a kde jsou předpoklady pro vznik nemocí.

Je prvním znamením zvěrokruhu. Vládne mu planeta Mars a jeho živlem je oheň. Jde o energii velmi silnou a dynamickou. Silná je proto, že musí svou razancí překonat poslední období zimy a zimního spánku v přírodě, vytvořit podmínky pro počátek nového energetického kruhu. Vítězí nad zimou a probouzí vše k životu. Také člověka probouzí z jeho zimní letargie a nutí ho k aktivitě a většímu pohybu. Často své síly právě v tomto období přepínáme nebo jednáme příliš zbrkle. Potom se vystavujeme nebezpečí nejrůznějších úrazů. Energie Berana je energií života, neustálé aktivity a nových impulsů. Pod jejím vlivem se často věnujeme mnoha činnostem a věcem najednou. Ohrožujeme své zdraví psychickým i fyzickým přetížením. Proto také pociťujeme právě v tomto období bolesti hlavy, neuralgické potíže, deprese apod. Těchto komplikací se vyvarujeme, když si budeme dobře vědomi uvedených nebezpečí a svou práci si dobře naplánujeme.

Všechny nemoci, které se v tomto období objevují, mají svůj původ v naší psychice a neustálém vnitřním konfliktu. Vedle energie Vah je to nejtěžší energie, jež na nás působí. Proto každoročně na jaře přicházejí virová onemocnění, způsobená imunitní nedostatečností lidského organismu, časté infekce, bronchitidy, záněty horních cest dýchacích, rýma, kašel, kožní onemocnění, mozková mrtvice, horečnatá onemocnění, poruchy zraku a onemocnění hlavy v psychickém i fyzickém smyslu.

Pozitivní rysy této energie jsou síla, vůle, aktivita, odvaha, kreativita, cílevědomost a nadšení. Negativními rysy jsou častý hněv, netrpělivost, agresivita, ctižádostivost, zneužívání síly a neschopnost realizovat myšlenku. Především pak hněv, zlost a jiné negativní mentální návyky, které se projevují zejména na funkci žlučníku a jater. Potíže se objevují především po jídle, kdy cítíme silný tlak pod hrudní kostí, bolesti uprostřed hrudníku a na pravé straně pod hrudníkem až po pravou lopatku. Provázet je může i nevolnost. Dysfunkce žlučníku a jater má za následek celou řadu dalších potíží, jako je např. lupénka, "tenisový loket", bolesti kyčelních kloubů apod. Je proto vhodné v této době užívat byliny na pročištění žlučníku a jater - pelyněk pravý, puškvorec obecný, smetánku lékařskou apod. z mladých listů pampelišky si můžeme připravit i salát, do něhož přidáme první jarní zeleninu - zelený salát, cibuli a křen. Pro posílení organismu jsou vhodné mladé listy čerstvých kopřiv, které mají hodně vitamínů. z Bachových esencí doporučuji květ jabloně (č. 10) a vrbu (č. 23). Jabloň pročistí naši psychiku od negativních emocí, což má za následek očistu lymfatického systému a posílení imunity. Vrba dá sílu odolat virovým onemocněním a zvládnout pracovní nápor i silnou energii Berana. v tomto období doporučuji jíst lehkou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu.

Beran je znamením všech počátků a znamená prvotní projev ve hmotě. Je spojen s průkopnickými činy a počátkem všech věcí. Energie Berana člověka nutí prosadit se za každou cenu, dává mu touhu být první a odvážný. Proto se musíme naučit toleranci, sebeovládání a schopnosti být taktní. Značná síla Berana však nemá pevný cíl, proto je potřeba ji usměrnit. Někdy se těžko podřizujeme, býváme impulsivní. Výbuchy hněvu však dlouho netrvají. Chce to naučit se v tomto období disciplíně a trpělivosti. Je důležité ovládat svou mysl a být v kontaktu se svou duší. k harmonickému naladění hodně pomáhá meditace, která by měla být spíše dynamická než pasivní.

Beran jako první přináší ideu - myšlenku, která je otiskem vyššího já. Klíčovým slovem je Chci! Jeho chybou je, že očekává od druhých, že s ním budou sdílet jeho myšlenky. Zapomíná, že myšlenky lidí jsou rozdílné a souvisejí s jejich životní cestou a posláním. Znamení, které doplňuje Berana a stojí v opozici, jsou Váhy, jež nabízejí partnerství jako první stupeň skupinového vztahu.

Energii Berana doporučuji využít pro vše nové, co chcete v životě začít či skončit. Přináší vám impuls a sílu správného rozhodnutí, inspirace, odvahy a nadšení. Záleží však jenom na vás, zda započaté dílo dovedete do správného konce.

Znamení Býka v sobě skrývá tajemství života a zrodu. Jeho energie stabilizuje to, co přinesl Beran. Býk pak přináší zcela novou energii - dynamickou a silnou, která je schopna dotvářet, co bylo započato. Nechává vzklíčit semeno či myšlenku, jež se právě zrodily. Býk jim dává tvar a přivádí je do roviny emocionální, aby jen tak neunikly do prostoru a nebyly zbytečně zmařeny.

Býk v sobě spojuje stálost země s vytrvalostí fixního znamení a s citem pro krásu planety Venuše.

Je to znamení rozvážné, se značným obdivem k bohatství a krásám Země. Jeho vládnoucí planetou je Venuše a živlem země.

Se znamením Býka přichází energie hřejivého tepla slunečních paprsků, které urychlují růst rostlin v přírodě a také člověku přinášejí novou životodárnou sílu. Dochází ke hromadění zdrojů, včetně energetických a k aktivizaci organismu. To se projevuje například zvýšením fyziologických potřeb jako hlad, žízeň či sex.

V dubnu a v květnu jsou nejvíce ohrožena naše játra a žlučník. Nebuďte netrpěliví, hádaví a zlostní, jinak se u vás mohou objevit žlučníkové potíže, žaludeční neuróza a vředy. v tomto období můžeme také pocítit jarní únavu. Objevují se záněty horních i dolních cest dýchacích, bolesti krční páteře, virová onemocnění, angíny, rýma, porucha štítné žlázy. Postiženy mohou být i pohlavní orgány a ledviny.

Mnohé zdravotní potíže lze upravit správnou životosprávou - jíst hodně čerstvé zeleniny a ovoce, zařadit do každodenního programu dostatek pohybu. Velmi příznivě zapůsobí procházky v přírodě, kde je vše plné životní energie a síly. Zelená, jíž příroda v tomto čase hýří, je barvou jara a spolehlivě léčí, naplňuje nás klidem, radostí a harmonií. Při procházkách přírodou můžeme také využít léčivé energie stromů. Musíme však mít na paměti, že příroda nepotřebuje ke svému životu nás, ale my ji. Neničme, co se právě zrodilo. Oči jsou smyslovým orgánem, jehož stav je závislý na dobré funkci jater a žlučníku. Pijeme proto bylinné čaje ovlivňující látkovou výměnu. Játrům prospívá hořká chuť - puškvorec, zeměžluč, pampeliška a tinktura z vlaštovičníku, také šalvěj, řebříček, kopřiva. Pro správnou funkci štítné žlázy je pak třeba dbát, aby v naší stravě byl vždy dostatek jódu.

Energie Býka je energií čtvrtého paprsku, kterou charakterizuje harmonie a krása, získaná skrze konflikt. Aktivuje sakrální centrum a krční centrum, která jsou sídlem kreativity a tvůrčího myšlení. Vzniká konflikt mezi vyšším tvůrčím záměrem a touhou a citově sexuální naplnění podněcuje vyšší tvůrčí záměr.

Pro Býka je charakteristická jeho vlastnost dávat věcem tvar, základ a hmotu. Jeho klíčovým slovem je Mám. Někteří astrologové jsou přesvědčeni o tom, že vlastnostem Býka by více odpovídala planeta Země, s níž je bytostně spojen, nežli Venuše. Poté, co člověk dostal od Berana myšlenku a inspiraci, musí směřovat k cíli a naplnit tuto ideu. To je úkolem Býka. Využijte tuto energii ke svému zdaru a její sílu použijte správným směrem.

Třetím znamením zvěrokruhu jsou Blíženci. Je to znamení proměnlivé, vzdušné a kladné, jehož vnitřním principem je voda. Energie Blíženců v sobě spojuje vzduch a vodu, což symbolizuje stálé vnitřní napětí a tlak. Blíženci se rychle pohybují a stejně tak rychle i myslí. Jsou jako vítr, který nelze polapit. Tomuto znamení vládne planeta Merkur a jejím prvkem je rtuť, již ani nelze zachytit. Se znamením Blíženců přichází poslední období jara. Příroda směřuje k létu. Živé bytosti se spojují, včely mají naspěch, aby opylovaly květy. Objevují se první letní bouře. Lidé narození v Blížencích mají něco z této pozitivní činorodosti a mužné aktivity. Touží po společnosti a přátelství, proto vyhledávají různá setkání. Jsou nestálí, nervózní, rychlí a obratní. Dovedou se přizpůsobit a rychle mění i své mínění. Neustálá zvědavost spojená s velmi živou povahou způsobuje u nich povrchnost. Jejich nestálost je největší z celého zvěrokruhu. Život je pro ně velkým dobrodružstvím. Nejsou příliš citliví k ostatním, nedokáží se vžít do jejich situace, a proto často dokáží ublížit a citově zranit.

V tomto období pociťujeme příliv energie a v důsledku toho se někdy věnujeme mnoha činnostem najednou, přepínáme své síly. Může se stát, že se vyčerpáme a vystavíme se nebezpečí nemocí z přepracování. Musíme rovněž dávat pozor na to, abychom své záměry dovedli do zdárného konce a zbytečně neplýtvali energií. Měli bychom se řídit příslovím dvakrát měř a jednou řež. Na chvilku zastavit, pečlivě zvážit nápady a udělat pořadí důležitosti.

Doporučuji pěstovat klid, učit se disciplíně a věnovat se činnostem s pevným cílem. Vyhýbejte se nervovému vyčerpání a neplýtvejte zbytečně svými silami. Dopřejte si hodně pohybu na čerstvém vzduchu, využijte blahodárné slunce i vodu. To vše posílí váš krevní oběh i vaše plíce a dodá vám životodárnou energii. Střídejte ve svém životě stejnoměrně práci a odpočinek.

Funkcí Blíženců je vytvářet vztah mezi sebou a hmotou. Jsou znamením, které vládne všem protikladům, jejich vývoji a syntéze. Vyjadřují vztah mezi duší a hmotou, životem a smrtí, pozitivním a negativním, bílým a černým, světlem a tmou. Také smutek a pláč jsou Blíženci. Záleží jen na nás, zda si uvědomíme protikladnost a rozporuplnost této energie, nepodlehneme melancholii a depresím. Když dokážeme rozlišit dobré a špatné, rub a líc, zvítězíme nad svým horším .

Znám však mnoho Blíženců, kteří jdou svým životem cestou katastrof, protože jinak nejsou schopni se poučit. Učí se na vlastních chybách. Jsou nešťastní, protože k poznání dospívají přes utrpení, bolest a slzy. Nejsou však přesto ochotni slyšet dobře míněné rady a varování. Často opakují stejné chyby. Díky svým omylům a nesprávným rozhodnutím trpí výčitkami, pocity viny, depresemi. Mají mnoho problémů se svou myslí, nervovou soustavou, dýcháním a plícemi. Trpí bolestmi hlavy, paží a ramen.

Energie Blíženců přináší nebezpečí nachlazení, bronchiálního astmatu, zápalu plic, zánět pohrudnice, revmatické potíže, poruchy trávení a zažívání, žaludeční neurózu, kožní poruchy a deprese.

Přebytek aktivity může mít za následek úrazy a vyčerpanost. Merkur ovládá pravou polovinu mozku (centrum mimosmyslového vnímání a intuice), pohybové nervy míchy a hlasivky. Symbolem Merkura je poutnická hůl se dvěma ovinutými hady, kteří se napadají vystrčenými jazyky. Je symbolem míchy, nervového pletence táhnoucího se podél páteře. Hadi znamenají božskou hadí sílu. Tato ohnivá síla stoupá ve spirálách v míše vzhůru až k temeni hlavy. Ale dokud člověk nedosáhl nejvyššího spojení s Bohem, klesá zase tato síla na své původní místo - na spodní konec páteře. Proto jsou u hole dva Merkurovi hadi. Jeden znamená sílu stoupající, druhý sestupující. a protože je Merkur vládcem myšlení a centra, kde sídlí paměť a schopnost myšlení, znamená hůl mystickou koncentraci, totiž ovládnutí myšlenek, čímž je zase probuzena hadí síla.

Dobře postavený Merkur přináší také talent pro mimosmyslové vnímání i zostření všech smyslů - sluchu, zraku, čichu apod., zatímco poškozený Merkur naše smysly otupí nebo učiní přecitlivělými. Merkur nás uvádí i do kontaktu s duchovním světem.

Vzdušná znamení potřebují ve svém životě hodně pohybu a jakékoliv omezování proto může vést u Blíženců k citovému strádání a psychické labilitě. Neklid, povrchnost a neschopnost dovést věci do konce bývají největším problémem Blíženců. Důležitý je spánek a relaxace, které posílí citlivou nervovou soustavu. Blížence bychom mohli přirovnat k motýlům. Je jim vlastní jejich přelétavost a zvídavost.

V období Blíženců doporučuji každodenní stravu doplnit vitamíny a minerálními látkami, zejména prvky hořčíkem a vápníkem, které posilují nervový systém. Je vhodné jíst tmavé pečivo, libové maso, ryby, ořechy, sójové boby - jsou to všechno potraviny bohaté na bílkoviny (proteiny). Do jídelníčku zařaďte i zeleninovou a ovocnou dietu, pro lepší trávení pijte šťávu z mrkve, červené řepy a okurky, vhodný je i odvar z dubové kůry přesličky.

V období Raka dosahuje Slunce nejvyššího postavení. Jeho paprsky proteplují a zahřívají přírodu, která mu otevírá svou náruč a touží po oplodnění a zrání. To, co bylo zaseto v Beranovi, je v tomto čase zplozeno a nabývá formy a tvaru. Příroda se stává matkou, oplývá bohatstvím plodů. To vše ovlivňuje mysl a působí na naši duši. Snáze než jindy tak podléháme citům a emocím, oddáváme se romantickému snění a fantazii. Za teplých večerů pozorujeme měsíční svit. i v člověku se probouzí mateřský cit, odpovědnost k rodině a touha po plodnosti.

Lidé narození ve znamení Raka jsou velmi citliví a emocionálně ladění. Často a rychle mění své nálady. Bývají nedůvěřiví, protože se obávají okolního světa a své bezpečí hledají doma. Rádi organizují a budují nové věci. To jim umožňuje energie sedmého paprsku.

Rodina a domov se pro ně stávají vším. Tuto závislost u nich podmiňuje Měsíc, který je ovládá, a planeta Neptun jim umožňuje hlubší duchovní nazírání, dává jim schopnost milovat i odpouštět a pečovat o druhé. Žádná jiná energie nám nenabízí takovou možnost dokonalého sjednocení a silné vazby s říší minerální, rostlinnou a živočišnou. Proto je vhodné, abychom tohoto času využili k práci i odpočinku. Slunce, voda, vzduch i země nám nabízejí svou energii a sílu. Měli bychom se věnovat práci na zahrádce, pobývat na chatě, chodit do lesa a vnímat přírodu v celé její kráse.

Energie Raka je velmi impulzivní, nepodléhejte příliš pesimismu, nezaobírejte se minulostí, žijte dneškem a myslete na zítřek. Přílišné starosti, melancholie a emocionální napětí by mohly vést k nemocem, jejichž původ je psychogenního charakteru. Přetěžujete tím své centrum solar plexus, žaludek, játra, žlučník, slezinu a slinivku. Mohly by se u vás objevit i žaludeční vředy. Citlivými částmi těla jsou i prsa, kolena, ledviny, močový měchýř, kůže i trávicí ústrojí. Gastrointestinální onemocnění (žaludeční a střevní) vznikají působením energie Merkura, Marsu a Jupitera.

Z květinových léků doktora E. Bacha bych doporučila esenci č. 8 - čekanku obecnou, která pomáhá utlumit přehnané mateřské city, vlastnický způsob chování ke svým blízkým a vyžadování si neustálé pozornosti, č. 12 - hořec nahořklý, proti pesimistickým a skeptickým náladám, č. 16 - zimolez, proti tendencím přemýšlet o minulosti, pomůže nám vrátit se do přítomnosti, č. 24 - borovice, pomáhá při pocitech viny a nesmělosti, č. 25 - červený kaštan, při přehnané péči o druhé.

Nedostatkem vitamínů a minerálních látek bychom v tomto období neměli trpět, protože příroda nám nabízí nepřeberné množství svého bohatství - ovoce, zeleniny i léčivých bylin. Měli bychom však zvýšit přívod tekutin, zvláště kvůli ledvinám a dobrému stavu sliznic. Do naší stravy bychom měli zařadit dostatek čerstvého ovoce i zeleniny, vyhýbat se alkoholu a tukům. k pročištění lymfatického systému nám dobře poslouží odvar z měsíčku zahradního. Nezapomeňte - právě v tomto období je čas sbírat léčivé rostliny.

Jestliže vás přepadnou chmurné myšlenky či jiné starosti, zažeňte je hezkou knihou, hudbou, vůní krásných květin a nebo si kupte něco hezkého, navštivte své přátele a vychutnávejte romantiku léta, kterou vám příroda nabízí. Symbolem léta je oheň a barva červená. Je to období prázdnin, dovolených a odpočinku. Je to čas, kdy máme možnost být více spolu, věnovat se rodině, dětem a svým blízkým. To je také smyslem a cílem energie Raka - všude svým láskyplným citem šířit atmosféru pohody,

přátelství a porozumění - budovat "dům plný světla" - doma v rodině i v zaměstnání. Snažit se o sjednocení všeho a všech.

Lev je páté znamení zvěrokruhu, pevné, mužské a neplodné. (Neplodnost v tom smyslu, že stojí v kvadratuře, což je aspekt vyvolávající konflikty s plodnými znameními Býkem a Štírem). Neplodnost zde představuje jednotu. Vládne v době vrcholného léta a nejsilnějšího světla, jehož zdrojem je Slunce. Tato planeta ovládá duši i osobnost člověka. Přináší vitalitu, sílu, vůli, aktivitu, činorodost, odhodlání, odvahu, autoritu a životní energii. Jeho živlem je oheň a klíčovým slovem Vítězím!

Energie Lva v sobě spojuje přitažlivost pevného znamení s energií ohně. Slunce je středem naší planetární soustavy. Lidé pod vlivem energie Lva se stávají centrem pozornosti, se snahou ovlivňovat a řídit druhé. Základní struktura vývoje individua je v postavení Lva dokončena. Jeho energie přináší princip sebeuvědomění, sebevyjádření, touhu dominovat a být obdivován. Lev bývá příliš fascinován sám sebou a chybí mu harmonický vztah k druhým lidem, proto se musí učit s nimi žít a pracovat. Energie Lva vyžaduje hodně disciplíny a lásky. Lví srdce je velké jako jeho ego. Dřímá v něm velká láska, touha ochraňovat slabé, ale i značná pýcha.

Lev se ve skrytu bojí, že neuspěje a bude terčem posměchu. Prožívá neustálá vnitřní muka pocházející z jeho přehnané pýchy a nadřazenosti, dokud nepozná, že skutečná síla a odvaha, které předstíral, jsou skryty v jeho nitru. Znamení Lva v sobě spojuje energii prvního paprsku (síla a vůle) s energií pátého paprsku (konkrétní poznání a věda). Toho bychom měli využít ve své práci i v době letní dovolené. Většinou ji trávíme odpočinkem u vody, ale energie Lva umožňuje pravý opak: aktivitu, pohyb, činorodou práci, cestování. Pokud se s tím nevyrovnáme, stává se, že na dovolené onemocníme.

Energie Lva řídí všechny energetické a regenerační procesy v organismu. Podporuje bazální tonus organismu, včetně psychických procesů. v tomto období se z choroby většinou rychle uzdravíme. Hrozí ale nemoci z přehřátí organismu, nemoci srdce, kardiovaskulárního systému, centrálního nervového systému, vysoký krevní tlak, mdloby, bolesti páteře, sklon k přejídání a napětí. Nesmíme přehánět ani pobyt na sluníčku, které v této době víc škodí naší pleti. Chránit ji musíme kvalitními opalovacími krémy, stejně jako oči před zánětem spojivek tmavými brýlemi. Vysušené vlasy ošetřujeme olejovými zábaly. Pleť osvěží masky z čerstvého ovoce a zeleniny, zařazeného jinak v dostatečné míře i do jídelníčku. Opalovat bychom se měli pouze při pohybu. Vhodné jsou v této době jízda na kole, plavání, míčové hry, běh či turistika. Ve volném čase se můžeme věnovat i sběru léčivých bylin - kopřivy, mochny husí, kokošky pastuší tobolky, celíku, zlatobýlu, truskavce, zeměžluči.

Kladnými vlastnostmi Lva jsou velkorysost, hrdost, sebejistota, upřímnost, šlechetnost, vznešenost, otevřenost, odvaha a síla. Negativními pak pýcha, arogance, domýšlivost, ješitnost, egocentrismus, marnivost, netolerance. k odstranění negativních mentálních návyků doporučuji některé typy Bachových květinových léků, např. č. 3 - buk lesní, proti aroganci, netoleranci a přílišné kritičnosti. Pomáhá lépe pochopit druhé lidi. Č. 8 - čekanka obecná, pro člověka, který vyžaduje od okolí plnou pozornost, má vlastnický způsob chování a sobeckou lásku. Č. 4, 32 vinná réva, u typu dominantního, bezohledného člověka toužícího po moci.

Panna je šesté znamení zvěrokruhu. Symbolizuje konec léta. Po sluneční kulminaci ve znamení Lva přechází ego do fáze ústupu. Panna symbolicky uklízí po první polovině zvěrokruhu. Odstraňuje vše nadbytečné a ponechává pouze to nezbytné. Odtud také pramení její vztah k zažívání, trávení a střevnímu traktu, který v té době vylučuje nepotřebné a škodlivé látky z těla.

Planeta Merkur, která v této době ovlivňuje naši osobnost a je pod vlivem působení čtvrtého paprsku (což je harmonie a krása skrze konflikt), nám dává možnost správného rozlišování a uvažování. Přináší přitom však i určitý neklid a nervozitu, jimž bychom neměli příliš podléhat. Energie Panny v sobě spojuje sílu zemských hlubin s plodností a bohatstvím zemského povrchu.

Na naši duši působí v období Panny druhý paprsek (je to láska a moudrost) a šestý paprsek (oddanost, idealismus). Je to období vhodné pro zaměření se do vlastního nitra. Zkusme se otevřít vesmírné harmonii a uvést do souladu osobnost a duši, které se právě v Panně spojují. Proto lidé narození ve znamení Panny usilují o harmonii a krásu. Dostává se jim jí pouze skrze velký boj, zápas a vnitřní konflikt.

Panna je znamením lidí, kteří nedovedli zatím využít svých životních zkušeností k zastavení karmy a proto musejí vstoupit do nového životního cyklu. Dostává se jim tím nové příležitosti k tomu, aby napravili své chyby a omyly. Energie Panny je energie, která pomáhá odhalovat tajemství a přináší nové zkušenosti a osvícení.

V tomto období je nejvíce oslabeno centrum solar plexus a proto jsou nejvíce ohrožena játra, slezina, slinivka, tenké a tlusté střevo. Může se objevit i problém u sakrálního centra. Většina těchto potíží pramení z nervového napětí, kterému podléháte. Souvisí s tím stresy, puntičkářství, pedantství, lpění na detailu, neschopnost zastavit se a radovat se z dobře vykonané práce. Vaše zdraví se zlepší, když nebudete příliš přemýšlet

o svých nemocech, zbavíte se negativních myšlenek a nahradíte je optimismem.

Lidé narození ve znamení Panny by si měli dát pozor na nachlazení, z něhož mohou vzniknout plicní nemoci. Přetěžováním jater a následkem tepla dochází k celkovému oslabení organismu, objevují se sklony k infekci a zatíženy jsou i cévy. Doporučuji přírodní a přirozenou stravu bohatou na všechny vitamíny a minerální látky. Najděte si i čas na vhodnou pohybovou aktivitu.

Na ohrožený střevní trakt budou blahodárně působit jeřabiny, které mají navíc i močopudné účinky a pomáhají při revmatických potížích. Jezte hodně jablka nebo si z nich vařte čaj, povzbudíte tak činnost střev a posílíte nervy. Při horečce a nachlazení pomáhá šípkový čaj, který je bohatý na vitamin C. Vyhýbejte se tučným a těžko stravitelným jídlům. Při zhoršeném zažívání a nadýmání pomáhá čaj z meduňky lékařské a máty peprné.

Nepodléhejte příliš melancholii končícího léta a nikoho a nic příliš nekritizujte. Přetěžujete tím své krční centrum a podporujete vznik nemocí.

Na podzim, tj. v této době, se doporučuje očistná hroznová kúra, která trvá týden až deset dnů. Sníží se při ní na minimum celkový příjem stravy, vyloučí se hlavně maso, sladkosti a kakao, denně se na lačno konzumuje 5 až 10 dkg hroznového vína. Pomůžete tím svému organizmu nastolit rovnováhu zažívacího traktu.

Váhy jsou sedmým znamením zvěrokruhu a prvním znamením podzimu. Znamením Panny skončil individuální vývoj a Váhy jsou počátkem vstupu do společenského života. Slunce - symbol individua a vůle - ztrácí ve znamení Vah svou sílu a je v pádu. Příroda je plná nerozhodnosti. Přechází od konce léta (znamení Panny) k rozkladným silám podzimu, k době padajícího listí a zrna hnijícího v zemi.

V této době ubývá životních sil, primární pudy upadají a jsou vyčerpány. Ve srovnání s protikladným znamením Berana a s jeho temperamentní, ohnivou energií a impulsivitou jsou Váhy pouhými polotóny polovičatosti, váhání a kompromisů.

Vzduch hledá rovnováhu a bod přesného středu. Je to malátný, unavený vzduch pozdního odpoledne, vládnoucí bledé nebe končícího dne. Ideou Vah je neutrální stanovisko. Váhy nutně potřebují harmonii s ostatními, proto jsou také úzce spojeny se VII. domem, který znamená oblast vztahů k druhým. Jejich přirozenými vlastnostmi jsou tolerance, diplomatické jednání a taktnost. Odmítají konflikty a roztržky.

Nerozhodnost, nejistota, postup a ústup, jeden krok vpřed a druhý vzad - takové jsou Váhy, které propadají panice při nutnosti volby a řešení problému. Ovládá je energie třetího paprsku - aktivní inteligence, a proto jsou lidé v tomto

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar