Tipy a inspirace

A+ A A-

RADIXOVÁ MEDICÍNA

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

 

Radixová medicína® je zcela nová lékařská metoda, umožňující diagnostiku, kterou lze využít jak k terapii již probíhajících onemocnění, tak i jako skvělou prevenci proti dědičným, latentním onemocněním, která se doposud neprojevila.

 

images

 

Dnes je již k dispozici mnoho literatury, která se zabývá energetickými obaly lidských bytostí a rozšiřuje tak pohled na nás, na lidi. Lékařská věda posledních několika staletí se zaměřila pouze na tu část člověka, kterou vidíme, tu část lidského bytí, kterou lze vnímat našimi pěti smysly. Po čase se stalo, že se úplně vytratily i další části, které byly známy již ve staré Číně. Ať již to byla povědomost sedmi čaker jako center energií, vstupujících z univerza a oživujících lidskou bytost, ovládajících a vyživujících energií jednotlivé jim příslušné orgány hmotného těla. Teprve nyní evropská kultura vstřebává a postupně se seznamuje s existencí energetických polí jako se součástí člověka, která se projevují kolem každé živé bytosti a jejichž existenci materiálně potvrzuje Kirilianova nebo Teslova fotografie.

Je tedy zřejmé, že tak, jak to předurčují energie prostoru, které v rámci tzv. Platonova roku v této době vstupují do období Platonova měsíce ze znamení Ryb („mlčení") do znamení Vodnáře („nalití čistého vína"), že do denního vě

domí lidí ve společnosti se stále více dostávají informace o principech a zásadách Univerza - existenci souvztažností mezi člověkem a prostředím, ve kterém žije. Tím prostředím však nemusí být vždy myšleno jen hmotné viditelné město, venkov, dům, exhalace ap., ale i to neviditelné běžným pohledem - sluneční erupce, víry a i ještě jemnější energie jako jsou vibrační pole, jejichž přiblížení nám umožňují některé projektivní techniky. Nejznámější z nich je například astrologie.

Strukturu a kvalitu energetických polí v okamžiku přestřižení pupeční šňůry bytosti zobrazuje horoskop narození, tzv. radix. Ten dal také název nové metodě - „Radixové medicíně".

Horoskop narození člověka je jako momentální otisk energií v daném čase a na daném místě naší planety přesně určen. Není však statický. Znamená to tedy, že projev těchto energii není ani neměnný, ani nezvratný - že jsme podřízeni neměnnému osudu. Právě tak jako energie se projevuje při pohybu - změně, tak je tomu i v tomto případě. Svůj osud i zdraví můžeme velmi podstatným způsobem ovlivnit.

Pomocí této nové metody, radixové medicíny, lze dosáhnout dlouhodobého zpracování a řešení nesmírně dynamických a plastických energií, vložených do nás v okamžiku našeho narození.

V radixové medicíně jsou jako v prvním vědeckém oboru sloučeny poznatky klasické vědy, biologie, chemie, fyziky, psychologie a medicíny s poznatky hermetických věd v jeden nedílný celek. Taková syntéza též velmi podstatně rozvíjí potenciál klasických alopatických léčiv, protože spolupracuje s nejnovějšími vědeckými poznatky farmakologie. Její účinnost na zdraví člověka je velmi podstatně rozšířena o substance, které působí na jemné energetické části - biologická pole člověka. Toto rozšíření o tzv. holistické metody zastupují především klasická a lékařská kvantová homeopatie, technika pracující na základě vibrací barev Aura-soma, technika ovlivňující energetické dráhy v těle známá mnoho století

- akupunktura, či metoda, která se rozšířila z Velké Británie - Bachovy květové esence.

Energetická vibrační pole jsou na světě obsažena ve všem. Jen jde o to která a v jakém poměru. V nedávné době vznikla nová holistická technika v Brazílii - Areratama. I ta rozšiřuje komplexní pohled na člověka a možnosti jeho dalšího duchovního vývoje ve zdravém těle. I ona je součástí komplexního pohledu na lidskou bytost jako celek a je zahrnuta mezi metody, používané v radixové medicíně. Radixová medicína je tedy obor medicíny, který se stále dynamicky rozvíjí.

Základem pro úspěšnou terapii je vždy dobrá diagnostika. Pomocí zevrubné analýzy radixového horoskopu lze s velmi vysokou pravděpodobností stanovit jak přesnou klinickou diagnózu, tak i faktické příčiny a průběh nemoci.

Dále lze zjistit i potenciální dědičné vlohy k nemocem, psychickou sílu, nervovou stabilitu. To vše pomáhá především pro prevenci, tedy předcházení nemocem, ale je i možné načasovat nejvhodnější individuální okamžik např. pro započetí neodkladné operace. To platí samozřejmě v případě, že prevence nebyla dostačující.

Knižní podoby Radixové medicíny a nakonec i její zvukové podoby se ujalo nakladatelství RJ ART.

První část k problematice byla vydaná již v červnu roku 2003 v knize s názvem „Moderní astrologie a hermetika I. díl". V tomto díle je zevrubně zpracovaná část o vibračních polích Slunce, Luny, Merkura a Venuše. Téma dalších tří vibračních polí, Marsu, Jupitera a Saturna, bylo zpracováno v dalších letech a knižně uvedeno na trh na sklonku roku 2006 pod názvem „Moderní astrologie a hermetika II. díl" s podtitulem „Radixová medicína".

V současné době se připravuje třetí díl Moderní astrologie a hermetiky, který se bude na lékařské a psychologické úrovni zabývat působením vibračních polí Urana, Neptuna a Pluta.

Oba díly Moderní astrologie a hermetiky jsou natočeny ve zvukové podobě jako komplet nosičů ve formátu MP3, takže jsou k dispozici i lidem s očními vadami anebo lidem, kteří mají lepší sluchovou nežli vizuální paměť a raději poslouchají.

RNDr. Jan Frank

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar