Tipy a inspirace

A+ A A-

BACHOVY KVĚTY IV.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Vyšší kvality života lze dosáhnout jen něhou a láskou. Jakmile tyto dva přístupy rozvineme, nic nás už nezlomí, protože v sobě poneseme soucit a nikoli vzdor a odpor, které - vzhledem k všeplatnosti zákona příčiny a následku - vždycky všechno zničí...

Dr.Edward Bach, Uzdrav se

 

images

 

Dnešní doba se vyznačuje nebývalými technickými vymoženostmi, které nám umožňují rychlou výměnu informací a všude dostupnou komunikaci.

Lidé si už přestali psát dopisy, pohledy z dovolené nahradily aktuální SMS nebo dokonce zprávy plné aktuálních obrázků, tzv. MMS.

Každý je pro každého neustále v dosahu... A přece hlásí psychologické poradny nebývalý nárůst lidí, kteří trpí pocitem osamělosti a samoty.

Nebývalé technické možnosti nám vytvořily nebývalý paradox - čím více informací je nám dostupných, čím více telefonujeme, mailujeme a sms-kujeme, tím více se cítíme od sebe odděleni, osamoceni - někdy až ztraceni ve velkém světě...

„Raději jsem sama…"

Účinná pomoc na tyto dnešní stavy přichází v podobě květových esencí doktora Bacha. Na jemné a neškodné úrovni pomáhají tyto esence překonávat problémy související s osamělostí.

Především Žebratka bahenní (Water Violet) je vhodná pro lidi, kteří sice žijí ve společnosti a mají pořád kolem sebe hodně impulsů a příležitostí ke komunikaci - přesto jsou uzavření, nedokážou se před jinými lidmi otevřít, být spontání a radostní. Obyčejně jsou to vzdělaní a chytří lidé, schopní, vznešení, ve svém středu a důvěrní. Jsou šťastni sami se sebou a nevnucují se do soukromí druhých. Často tak působí povýšenecky nebo pohrdavě, ale to je pouze jejich obrana před možným zklamáním. I své možné problémy a starosti si vyřizují sami se sebou, nevyhledávají pomoc u druhých. Snaží se pořád zachovat si svůj postoj i když jsou sami, tím si však blokují mnoho energie, což může dlouhodobě vést k napětí v zádech, šíji a kloubech. Jsou opravdu jako květ Žebratky bahenní, rostoucí na vrcholu dlouhého, tenkého, vzpřímeného stonku.

Květ Žebratky bahenní přináší těmto lidem otevřenost a srdečné jednání vůči druhým, přičemž si nadále uchovávají svou vlastní důstojnost a postavení. Jsou rádi, když se mohou podělit s druhými o své vlastní poznatky a zkušenosti, mohou druhým klidně a trpělivě porozumět v jejich problémech a těžkostech. Umějí kolem sebe vytvořit atmosféru klidu, důvěry. Svůj původní pocit hrdosti a nadřazenosti nahradí pocitem sdílení a zúčastnění.

Jiným problémem jsou lidé, kteří mají vysoké nároky, jsou zvyklí dělat všechno pohotově, rychle, jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě. Jejich typickou reakcí jsou věty typu: „Dej mi to, já to udělám. Nemůžu teď čekat, spěchám. Nemám celý den na čekání, až to ty pochopíš…" Mají pocit, že všechno musí vyřídit a zvládnout okamžitě.

Pokud musí na někoho čekat, aby něco udělal, začnou být frustrovaní a podráždění. Z tohoto důvodu raději pracují a jednají sami, čímž se vyhýbají potřebě něco někomu vysvětlovat. K jejich rychlému tempu se často přidávají i fyzické projevy - ťukání prsty, podupávání nohama, bleskové zčervenání...

Jejich neustálé vnitřní napětí může časem vést i k náhlým křečovitým bolestem v různých částech těla. Silný vnitřní neklid je dělá prudké a bouřlivé a tím i víc náchylné k úrazům.

Květ Netýkavky (Impatiens) pomáhá těmto lidem zpomalit tempo a podívat se jiným pohledem na sebe a své blízké. Mohou tak lépe porozumět odlišnosti svých blízkých a připustit, že každý má právo na svůj způsob života a své vlastní životní tempo i chápání. Právě v mnohostrannosti a různorodosti je ukryto celé tajemství kreativity a úspěchu.

„Dnes večer jdu do kina, i když se mi moc kvůli té bolesti nohy nechce. Řekla jsem ti o mé noze? Tak si představ, doktor mi řekl, že…"

A tak začíná zdlouhavé povídání člověka, který je natolik ponořený do vlastních problémů, nemocí či záležitostí, že se vůbec nezajímá o druhé. Tito lidé cítí extrémní potřebu být pořád ve středu, pořád mluvit o sobě, z maličkostí dělat extrémy a samozřejmě své unavené posluchače vůbec nepustit ke slovu. Tito lidé se bojí samoty, snaží se v každém, kdo jim přijde do cesty, najít vhodného posluchače. Jejich nepřetržité povídání je však natolik únavné a vyčerpávající, že se jim druzí snaží vyhnout a tak v samotě, které se tolik obávají, přece jen nakonec zůstávají.

Těmto lidem může přinést úlevu květ Heather (Vřes obecný). Naučí tyto lidi nesobecky naslouchat, porozumět starostem a problémům jiných. Jsou pak schopni sdílet své problémy s ostatními efektivně, místo toho, aby své problémy vnucovali komukoliv, kdo jim přijde do cesty. Tímto způsobem vyrovnaní lidé typu Haether jsou pak pomocí a podporou pro druhé.

V naší trochu hektické době je někdy vhodné se na chvíli pozastavit a popřemýšlet o sobě a svých vztazích ke svému okolí a svým blízkým.

Pak často člověk pochopí, že každý z nás má „svůj batůžek" starostí, trablů i neklidu - ale všichni se snažíme o jedno - prožívat svůj život v harmonii a radosti.

Mgr. Zuzana S. Michalováwww.bachovaterapie.cz

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar