Tipy a inspirace

A+ A A-

PĚT TIBEŤANŮ

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Pět cviků vycházejících z jógy umožňuje i dnešnímu člověku postiženému „civilizací" a jejími vedlejšími produkty, především nedostatkem času, udržovat své tělo plné energie a vitality.

 

images

 

Jak to všechno začalo

V roce 1939 vyšel anglický originál knihy „The Eye Revelation" (v přeneseném slova smyslu „co se očím zjevuje"). V knize je popsán příběh jistého plukovníka Bradforda, jehož jméno je autorem smyšlené, který jako starý a nemocný muž odchází do Indie hledat pramen věčného mládí. O tomto prameni se dozvěděl v dobách, kdy pracovně pobýval v Indii, ze styků s domorodci, a to jako o zvláštním tajemství, které mezi sebou udržovala skupinka lámů, žijících ve velmi odlehlém místě v jednom klášteře. Z historek od domorodců se dozvěděl, že mniši jsou ochotni se o toto tajemství podělit s každým, kdo se dostane až do jejich velmi odlehlého kláštera, a že již řada mužů tam zřetelně omládla a udržela si svou vitalitu a zdraví. Plukovník se tedy nakonec již jako starý muž, viditelně nemocný, vydává na cestu do Himáláje, aby našel zmíněný klášter. Když se po asi čtyřech letech vrací, jeho blízký přítel jej nepozná, protože se vrací jako zdravý a na pohled o minimálně 15 let mladší člověk, ze kterého srší energie a vitalita.

Tolik tedy příběh, který vyvolal obrovskou odezvu. V knize, kterou u nás vydalo nakladatelství Pragma pod názvem „Pět tibeťanů", najdete podrobně popsaný celý příběh, ale také přesný popis údajně omlazujících cviků i s komentářem plukovníka Bradforda.

Pět tibeťanů

Pět tibeťanů je energizující systém tzv. ritů, vycházející z jógy. V knize je uvedena i polemika, zda jóga nevychází právě z těchto základních ritů. Rity, tedy cviky, které jsou formou rituálu, jsou systémem tělesných poloh, dodávajících energii, a údajně omlazujících tělo i duši. Uvádí se, že jsou cestou člověka k jeho vlastní podstatě, moudrosti a duchovní síle. Jako vedlejší produkt cvičení lze zmínit především prospěšný tělesný pohyb, zdravé dýchání, odbourávání stresu, kladný přístup k životu a především viditelné změny vzhledu ve smyslu omládnutí.

Z některých zdrojů vyplývá, že tyto cviky jsou součásti techniky s názvem Kayakalpa, což je rozsáhlá technika, zabývající se prostředky k oživení, očištění a omlazení organismu. Pět tibeťanů je tedy jen částí tohoto systému, zaměřenou především na uvolnění průchodnosti sedmi energetických center (čaker) našeho těla.

V dnešním článku se zaměříme na správné provádění jednotlivých cviků, v dalších pokračováních potom na hlubší duchovní souvislosti tohoto cvičení, které jsou také velmi důležité. Lze ale říci, že i ten, kdo zůstane čistě u fyzického provádění Pěti tibeťanů, pocítí velký přínos pro svůj organismus. Zregeneruje se celé vaše tělo, zajistí se zdraví, kondice, a lépe zvládnete problémy a trápení každodenního života. Správný vnitřní přístup a pozitivní víra v účinek této metody výrazně napomáhá k hlubokému a rychlejšímu účinku cvičení, nicméně pravidelné a správně prováděné cvičení výrazně zlepší zdravotní stav i absolutnímu skeptikovi.

Je třeba počítat s tím, že se kýžené účinky začnou projevovat až asi po třech měsících, cvičení tedy neuspokojí ty, kteří očekávají okamžitý efekt za co nejméně námahy. Jedná se spíše o určitý program, který po dosažení pozitivních efektů budete používat stále. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že cvičení je náročné zejména na správnost provádění cviků. Je třeba se zcela soustředit, není možné při cvičení sledovat televizi jako například ve fitness. Nejedná se o bezmyšlenkovitou činnost, ale o cílený proces, se kterým a jeho pravidelným prováděním se musíte sžít.

Velmi přesně vystihuje efekt cvičení sám autor, který doslova uvádí ve své knize: Čakry se ve zdravém těle točí rychle a umožňují tak kosmické energii (práně) proudit tělem směrem nahoru. Když se jedna nebo více čaker začne točit pomaleji, proud životní energie se zpomalí nebo zcela zastaví, a právě to je pak příčinou stárnutí a špatného zdraví.

Účelem prvního ritu je urychlit otáčení jednotlivých čaker. Postavíte se vzpřímeně, rozpažíte ruce rovnoběžně se zemí, jak je patrné z obrázku, levou (přijímající) dlaň otočte vzhůru a pravou (dávající) dolů a začněte se otáčet kolem své osy ve směru hodinových ručiček. Pozor, ve směru hodinových ručiček (ne opačně, protože byste způsobili nežádoucí efekt, který by vedl k vyčerpání, namísto k získání, energie).

První cvik

Pokud neumíte otáčení tak jako krasobruslaři, tedy vždy se zaměřením na dva body, bude se vám zpočátku asi točit hlava a nepokoušejte se proto otáčet více než šestkrát. Maximum, po jehož překročení dochází k nežádoucím efektům, je jedenadvacet otáček. Autor ve své knize uvádí, že v klášteře zpravidla mniši prováděli otáčení dvanáctkrát, výjimečně jedenadvacetkrát. Tento limit jedenadvaceti opakování je společný pro všechny cviky.


První cvik

Druhý cvik

Lehnete si rovně na záda, ruce podél těla, dlaněmi dolů. Při nádechu zvedněte hlavu a zatlačte bradu do prsou. Současně zvedněte nohy do svislé polohy. S výdechem opět zvolna položte na zem hlavu i nohy. Co může být na tomto cviku obtížnější je to, že záda musí po celou dobu cvičení zůstat zcela rovná na zemi a nohy by měly být narovnané v kolenou i při jejich zvedání.


Druhý cvik

Pro řadu, zejména starších lidí to může být v počátcích nereálné. Autor uvádí ve své knize, že zpočátku pouze zvedal nohy pokrčené v kolenou a do tří měsíců byl schopen je zvedat napnuté. Důležité je tedy začít a hlídat si především rovná záda. Protože sám mám potíže s křížovou páteří, vždy jsem tento cvik prováděl na tvrdém podkladu až po chvíli, kdy jsem se dokázal úplně uvolnit a záda zcela srovnat. Po dosažení vrcholné pozice pokládejte pozvolna hlavu i nohy zpátky na zem.

Třetí cvik

Bezprostředně po druhém ritu - tedy bez přestávky - se cvičí třetí. Provádí se v kleku - klečet musíte vzpřímeně. Ruce při něm leží po straně trochu zezadu, dlaněmi na stehenních svalech, pánev je mírně podsazená. Při výdechu skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom s nádechem narovnejte hlavu a opatrně zaklánějte trup dozadu, tak daleko jak je vám to příjemné, nepřepínejte se. V té chvíli jste na vrcholu nadechnutí a v záklonu si pomáháte tím, že tlačíte dlaněmi z boku na hýžďové svaly. Pokračujete výdechem, kdy se vracíte do výchozí pozice. Pro koncentraci na dýchání je vhodné zavřít oči, dýchejte co nejvíce zhluboka.


Třetí cvik

Čtvrtý cvik

Sedněte si na zem a nohy dejte před sebe, chodidla asi třicet centimetrů od sebe. Tělo držte zpříma, tedy kolmo k zemi, a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně, vydechujte, a při tom ji přitahujte k hrudi. Potom se zvolna při nádechu zaklánějte a současně zvedejte trup tak, že dosáhnete ohnutím kolen pozice, která je vidět na obrázku, mějte stále natažené ruce. Paže a lýtka přitom musí být kolmo k zemi. Po dosažení cílové pozice „mostu" pokračujte vypnutím všech svalů, ale bez zbytečného zadržování dechu. S výdechem se vraťte do výchozí pozice, uvolněte svaly a než budete cvičit dál, můžete si odpočinout. Tento cvik stačí cvičit pouze dvanáctkrát, až později je vhodné zvyšovat počet opakování do konečných 21 cviků.


Čtvrtý cvik

Pátý cvik

Tento cvik je podle mého názoru nejtěžší, ale vždy při jeho provádění mám pocit, že je tou největší regenerací na závěr. Provádí se s obličejem otočeným k zemi, nohy by měly být asi 60 cm od sebe. Váha těla přitom spočívá na rukou a dlaních, podobně jako u kliku, s tím, že ruce máte vzpřímené. Při tomto cviku střídáte dvě pozice - tedy buď jste při výdechu prohnutí dozadu s hlavou zakloněnou, nebo při nádechu se zvednutými hýžděmi a bradou přitisknutou k hrudi byste měli svírat polohou svého těla trojúhelník, jehož základna - tedy vzdálenost mezi rukama a nohama - by měla činit optimálně asi 40 cm. Ve cviku byste měli dosáhnout toho, že se tělem po celou dobu cvičení (myšleno břišní částí) nedotýkáte země. To může být stejně jako dodržení rozestupu 40 cm mezi rukama a nohama náročnější a může tedy nějakou dobu trvat, než tohoto stavu dosáhnete. Nicméně i cvičení, kde budete mezi cviky odpočívat a váš „trojúhelník" nebude tak strmý, vám přinese velké osvěžení a postupným zdokonalováním jistě po čase dosáhnete požadované polohy.


Pátý cvik

Na závěr cvičení

Když skončíte s cvičením, lehněte si na záda a s pomalým nádechem natahujte zvolna ruce za hlavu. Potom zadržte dech, zvedněte paže vzhůru, protáhněte chodidla (protáhněte palce) a napněte páteř. Potom s výdechem spusťte ruce na obličej. Cvik dvakrát opakujte.

Kde cvičit

Cvičte vždy tam, kde je dobré větrání, máte na cvičení klid a vždy v oděvu, který vás neomezuje a je dostatečně volný. Vůbec nejlepší je - pokud máte dostatek prostoru - si na cvičení vyhradit stálé místo, kde vždy budete pravidelně cviky provádět.

Kdy cvičit

Nejlepší výsledky přináší cvičení ráno před snídaní nebo večer před spaním. Je důležité cvičit s prázdným žaludkem, tedy nejlépe nalačno, nebo nejméně tři hodiny po jídle, v opačném případě může cvičení způsobit nevolnost. Ranní cvičení vám dodá energii na celý den, večerní zase prospěje hlubším spánkem a lepší regenerací za kratší dobu. Můžete samozřejmě cvičit ráno i večer, nebo i přes den. Z vlastní zkušenosti doporučuji cvičit tehdy a tolikrát, kolikrát si na to dokážete udělat čas, kdy vás nebude nic a nikdo rušit. Mně se nejvíce osvědčilo ranní cvičení.

Jak začít

Autor uvádí, že pro první týden postačí začít s třemi cviky. Myslím, že průměrně zdatný člověk do padesáti let věku může klidně začít se šesti, zdatnější s dvanácti cviky. Je důležité začít s takovým počtem, který přinese úlevu a posílí. Nemá smysl a je přímo kontraproduktivní se přepínat od začátku.

Ze zkušeností mých a mých přátel vyplývá, že ve většině případů není problémem tělesná zdatnost ale spíše to, že větší počet cviků může někomu působit až určitou nevolnost a bolení hlavy. Proto je třeba zátěž zvyšovat postupně, rychlost postupu je zcela individuální a nezávisí vždy jen na vaší fyzické zdatnosti.

V příštích pokračováních si povíme o dalších rozměrech tohoto cvičení, o tom, na co se při cvičení soustředit, o „šestém tibeťanovi" a dalších zajímavostech.

S využitím zahraničních zdrojů připravuje Robert Olschbaur.

To je pak bytí v souzvuku s Nekonečnem.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar