Tipy a inspirace

A+ A A-

PĚT TIBEŤANŮ

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Pět cviků - pět tibeťanů - vycházejících z hatha jógy, které jsme vám představili v minulém čísle, má, kromě navazujícího šestého cviku i řadu dalších zajímavých souvislostí, které mohou při pravidelném cvičení výrazně zlepšit váš život.

 

images

 

Důležité souvislosti

V předcházejícím článku jsme vyšli z příběhu plukovníka Bradforda, dnes se podíváme na věc z pozice jógy a rozšíříme celý systém o práci s tzv. PC svalem. Protože jógou samotnou se budeme podrobněji zabývat v jednom z nyní připravovaných seriálů, omezíme se v tomto článku na informace nezbytné pro pochopení motivů a významu cvičení těchto cviků pro náš život a vitalitu.

Cílem jogických cvičení ve smyslu absolutního cíle je transcendence těla a mysli a objevení svojí pravé podstaty. Samozřejmě tento absolutní cíl, kterého dosáhne jen omezený počet těch nejpokročilejších, o kterých se zpravidla pouze dovídáme z knih, má řadu „předstupňů", kterými jogín v rámci pravidelných cvičení prochází, než je schopen prostřednictvím meditace takového stavu dosáhnout. O tom všem, včetně vysvětlení pojmu meditace, kterým se dnes myslí ve většině případů pouze zklidnění, což je něco diametrálně odlišného od meditace vedoucí k transcendenci, budeme psát podrobněji v připravovaném seriálu o józe, proto přejděme k možným dostupným efektům pro nás, žijící v této civilizaci a v tomto duchovním prostředí. V podstatě jde o to, jak energii shromážděnou v první kořenové čakře postupně přivádět vzhůru k vyšším čakrám. Právě systém pěti a především šesti cviků nám tento proces umožňuje realizovat. Ostatně i plukovník Bradford říká v knize: „… první důležitá věc, kterou mě naučili po mém vstupu do kláštera, byla tato: Tělo má sedm energetických center, která si lze představit jako vířící pole Hindové je nazývají čakry. Těchto sedm energetických kotoučů řídí sedm hormonálních žláz s vnitřní sekrecí, které zase ovlivňují všechny tělesné funkce, mimo jiné i proces stárnutí…"


Obr. 1. Čakry a hormonální žlázy v těle

Duchovní stránka cvičení

Každý „tibeťan" je více než jen pouhý cvik, má totiž i svůj duchovní náboj. Jde tedy mnohem více o rituál, kterým chcete něčeho dosáhnout, než o pouhou gymnastiku. Jinými slovy: to, co ve smyslu duchovním pramení z mého nitra, by se mělo projevit tělesným pohybem. Toto je myšleno jako premisa, na kterou by měl každý, kdo s těmito velmi mocnými cviky zachází, vždy myslet. Každý cvik má kromě ovlivnění průběhu pohybu svalů, posilujícího naše tělo, i svůj duchovní záměr, jehož kvalita se vyjadřuje držením těla, tedy vnějším projevem při cviku. Tyto kvality odpovídají energetickým zákonům, které tvořily po tisíciletí základ alchymistické práce s energií.

Před vlastní přeměnou energie, která je nezbytná pro její směrování vzhůru, předchází objevení vlastních možností, a komunikace s různými energiemi a jejich zdroji v nás a kolem nás. Postupně zjistíme, že se dostáváme za oblasti, ovládané pouze tělem, jsme nejen citlivější, ale také cítíme jemnohmotné úrovně našeho bytí a posléze bychom měli být schopni do nich i pronikat.

Naše tělo poté, co cviky získalo sílu, (tato doba je zcela individuální), je schopno také přijímat řadu nových jemnějších energií. Tyto proměny potom způsobí i změnu myšlení. Právě změnu starých myšlenkových vzorů za nové považuji pro každého člověka, vydávajícího se na cestu za svojí postatou a smyslem své existence, v tomto světě a této civilizaci za smysluplný cíl. Právě pro přiblížení se k tomuto cíli může systém pěti, resp. šesti tibeťanů velmi významně přispět. Jsem osobně přesvědčen, že když změníme myšlení, změníme i svět, ve kterém žijeme.

S příchodem schopnosti změny myšlení se stává velmi aktuální i otázka ovládání myšlenek a citů. S přibývajícím počtem dní a měsíců cvičení přichází rovněž posílení intuice a citu pro vnitřní vedení, které vám dodají důvěru k realizaci vašich plánů - plánů, které na základě získaného poznání jsou v souladu s pravou bytostí ve vás. To vše vás posouvá blíže k uchopení vnitřní síly, síly, o které se ve školách neučí, ale každému byla dána již od jeho narození. Síly, která se nachází v místě první čakry, a kterou lze buď vybít formou pomíjivé sexuální energie nebo ji právě transformovat na životní sílu, která vás pozvedne nejen tělesně, ale i duchovně. K tomuto bodu se ještě vrátíme později při popisu šestého cviku série tibeťanů.

První měřitelné efekty

Než se dostaneme k šestému cviku je třeba se ujistit, že předchozích pět je dobře zvládnutých a že jejich cvičením dochází k jasně patrnému stavu vyšší tělesné energie.

Pět tibeťanů cvičím s přestávkami již po několik let a tak mám určitou osobní zkušenost s tím, že po určité době asi tří týdnů od začátku cvičení dochází:

 • k pocitu daleko menší námahy při cvičení jednotlivých cviků především druhého a pátého,
 • k pocitu nárůstu energie v těle, delší výdrži při práci, větší míře optimismu, zkrátka k pocitu
 • celkového omlazení jako v mládí, kdy člověk tento pocit čerpal především z dobrého zdravotního stavu a nedostatku zkušeností. Teď se vrací i se všemi zkušenostmi, což je velmi radostné zjištění.
 • ke snížení příjmu potravy a omezení pocitu hladu.

Zkušenosti a rady k jednotlivým cvikům

Právě po období asi tří týdnů je dobré provést korekturu toho, jak cviky provádíte, abyste mohli opravit ještě příliš nezažité chyby a dále postupovat správně. Zde jsou tedy některé časté problémy, které s prováděním cviků a dýcháním obecně souvisí.

 • Dýchejte vždy tak, že nadechujete nosem a vydechujete ústy. Nosem totiž vdechujete také pránu, tedy životní energii, zatímco ústy ne.
 • Pokud máte při zvyšování počtu otáček problém s točením hlavy, sepněte po skončení točení ruce (např. jako při modlitbě) a takto sepjaté je držte ve výši očí a dívejte se na ně. To vám případné motání hlavy rychle uklidní. Této pozici se v józe říká Namasté a jedná se o mudru (gesto). Podrobně se tomuto a dalším pojmům budeme věnovat v seriálu o józe.
 • Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, nohy při druhém cviku by měly být napnuté, ale jen tehdy, pokud nemáte problémy se zády. V tom případě vždy před napnutím zvedejte nohy pokrčené a pamatujte, že celá páteř musí být přitisknuta k zemi.
 • Při třetím cviku v záklonu mírně pootevřete ústa a to tak, že necháte hlavu pomalu klesnout dozadu, přičemž se dolní čelist uvolní a ústa se lehce pootevřou.
 • Přečtěte si znovu a překontrolujte, zda správně dýcháte je to klíčové a případný nesprávný návyk rychle opravte na správné dýchání.
 • Pátý cvik může vycházet ze země, tedy před cvičením můžete ležet na zemi na břiše, ruce v úrovni ramen, dlaněmi se opíráte o zem. Stav jako před klikem a z této polohy se zvedáte. Ale zpět až na zem se vracíte až po provedení celé serie cviků tedy 3 až 21. Proto přidávejte další tři cviky vždy nejdříve po týdnu a nespěchejte, tento cvik je náročný.
 • Pokud cvičíte po ránu, což osobně doporučuji, je někdy vhodné první cvik točení cvičit až na závěr a začít místo něj druhým. Právě tato změna může pomoci řadě lidí, kteří mají někdy problémy s tím, že je jim po cvičení nevolno.
 • Někteří lektoři doporučují používat takzvané vyrovnávací cviky - ty sice nepocházejí z původního zdroje od Petera Kellera, ale pomáhají přípravě na další cvik, a pro všechny, kdo občas chodí do posilovacích center, bych je přirovnal k určité formě strečinku.

Například po třetím cviku, který některé školy provádějí s rukama vztyčenýma, se používá poloha embryo


Obr. 2. Embryo lze zařadit po třetím cviku

(viz obr. 2), po čtvrtém cviku potom poloha podle obr. 3.

Po závěru cvičení, tedy po všech pěti cvicích, můžete zaujmout relaxační pozici na břiše podle obr. 4.

V případě, že se cvičí i šestý tibeťan, o kterém budeme mluvit v dalším pokračování našeho článku, se tato pozice většinou necvičí, ale není také nikde výslovně zakázána.


Obr. 3. Tuto polohu zařaďte po třetím cviku

Jak se stravovat

Nejezte 3 hodiny před cvičením a nejezte ani hned po něm. Proto je velmi vhodné cvičit po ránu a snídat až později. Pokud chcete doplnit cvičení i stravovacími návyky, existuje pro tuto oblast již řada knih, z nichž jedna vyšla i u nás (obr. 5). Základem této knihy je tibetská kuchyně, určená původně pro tamní extrémní zeměpisnou polohu. Je tu popsána zdravá strava, odpovídající naší středoevropské chuti a spočívající na doporučeních dělené stravy pro přípravu jednoduchých, energii šetřících jídel, a na doporučeních indické ájurvédy a Harmonického stravování.


Obr. 4. Relaxační poloha na závěr cvičení

Mně osobně vyhovuje dopoledne konzumovat jako lehkou snídani pouze ovoce a nápoje. Tím myslím čerstvé ovoce nebo džusy, případně čaje apod. Jíst by se nemělo příliš. Ostatně pokud cvičíte jak máte, nedostavuje se ani takový pocit hladu, jako dříve. Protože patřím do té skupiny obyvatelstva, které jídlo vždy chutná, tak se osobně co se týče pestrosti stravy nijak neomezuji (snažím se volit lehká, ale chutná jídla) ale dodržuji zásadu přestat jíst v okamžiku, kdy jsem sytý. V našich zeměpisných šířkách bývalo slušností dojídat to je nutné se odnaučit. Je třeba si uvědomit, že čím více budeme cvičením dosahovat pokroku a budeme se cítit lépe, tím více budeme schopni příjímat energií i jiným způsobem než látkovou výměnou a nebudeme tedy muset tolik jíst. V oblasti zdravého stravování chystáme seriál článků, ve kterém se tímto tématem budeme zabývat podrobněji. Proto pokud nechcete prožívat různé stavy nevolnosti, platí pro oběd a pokud možno brzkou večeři zásada jíst pokud možno lehká a dobře stravitelná jídla a především se nepřejídat. Alkohol v rozumné míře nevadí, ale také v ničem nepomáhá. Důležité je vyhnout se konzumaci čerstvého ovoce po obědě, abychom zbytečně nezatěžovali trávicí systém.


Obr. 5. Kniha o zdravé kuchyni s pěti tibeťany

Trénink PC svalu - účinné doplnění pěti tibeťanů

Jak již bylo řečeno, smyslem jógy a tedy i ve zmenšeném měřítku smyslem soustavy pěti tibeťanů, vycházející z hatha-jógy jakožto jedné části celého systému jógy, je kromě udržování určité fyzické kondice především přenos energie z první kořenové čakry do vyšších čaker energetických center. Tím, že energii v kořenové čakře nevybijeme ve formě sexuální energie, ale pozdvihneme výše ve formě životní energie, dochází k celkovému ozdravení organismu a jeho omlazení. Toto je zcela reálná možnost, dostupná v takové míře, že ji na vlastní kůži pocítí a také na svém vzhledu uvidí a pozná každý z nás. Měl bych k tomu dodat, že výše popsaná transformace energie nemusí znamenat, že bychom měli žít v celibátu nebo prostě rezignovat na sex. O tom budeme podrobněji mluvit v některém z dalších dílů, protože především šestý tibeťan se sexem poněkud souvisí. Než se ale k tomuto tématu posuneme, navrhuji vám doplnit původních pět tibeťanů o jeden cvik, kterým můžete značně posílit tok energie vzhůru do mozku. Nejedná se o nic nebezpečného, i když ho neprovedete zcela správně - zkrátka buď se vám to podaří nebo ne.

Je to cviční PC svalu. PC sval, tedy přesně pubococcygeální sval, se nachází v místě mezi řití a genitáliemi. Cvik se provádí takto:


Obr. 6. Sedm čaker v lidském těle

Nadechněte se, zadržte vzduch na pět až deset vteřin a přitom sevřete řitní sval, čímž zároveň sevřete i PC sval. Při výdechu sval zase povolte. Opakujte podle možnosti, ideální je stav, kdy to dokážete desetkrát za sebou po deseti vteřinách.

Je to jednoduchý cvik, při kterém se vám podaří udržet sevření a dodržet celý postup zpočátku jen na krátkou dobu, až později dosáhnete plnohodnotného stažení na celou dobu 10 vteřin to je běžné.

Tento cvik z hlediska procvičování stahování svalu je možné dělat kdykoliv, třeba v kanceláři nebo při jízdě metrem, a v této fázi jde o to, abyste se naučili tento sval stahovat. Později se jej naučíte propojovat s jednotlivými cviky a tím umocnit jejich efekt.

PC sval a jóga

Trénink PC svalu není nic nového, jóga jej zná také pod pojmem mula (kořen) bandha (sevření). Je to cvik, kdy se nadechnete a zadržíte dech na 5 až 10 vteřin a přitom sevřete řitní a PC sval a jakoby je vtáhnete směrem k pupku, břicho se přitom vtahuje také vzhůru a přitlačuje se k páteři. Ke zvládnutí tohoto cviku se doporučuje využití tzv. Ašvini mudry, což je cvik běžně doporučovaný k mnoha jiným asánám (pozicím těla) v józe a který spočívá ve stažení svalů jako při močení, resp. jeho přerušení, a to s pocitem vtahování (pumpování) energie vzhůru. Při výdechu vše povolíte. Takto ale zatím necvičte, je to velmi mocný cvik, který při nesprávném provádění může věci uškodit.

PC sval a taoismus

V taoismu existuje podobný cvik, který se jmenuje Sun-nu-ching. Při tomto cviku se pevně sevře řitní sval, tedy konečník, a vtáhne se nahoru a dovnitř na tak dlouho, dokud je to možné bez bolesti a křečí. Opět i zde, tak jako v případě jógy, jde o čerpání energie nahoru přes sedm žláz s vnitřní sekrecí (čaker) až k epifýze. Zkrátka tento cvik, jehož hlavní využití je dnes medializováno především v sexuální oblasti (muž je schopen sevřít těsně před ejakulací pánevní a řitní svaly, čímž při zachované erekci se energie nevybije, ale naopak vystupňuje), má velmi silné léčivé účinky na prostatu u mužů, tvorbu estrogenů u ženy, kde navíc i zmírňuje menstruační potíže. Navíc tím partnerce můžete, v případě, že se jej naučíte dobře ovládat, připravit opravdu velkou radost co by multiorgastický partner.

Upozornění

Mula bandhaSun-nu-ching jsou na tomto místě uvedeny pro doložení historické kontinuity cviků s PC svalem, nejsou určeny jako cvičební návod, protože takto jsou vytrženy z celkového kontextu. Jedná se o zacházení s mocnými energiemi, proto je nyní necvičte cvičte pouze stahování PC svalu, tak, jak je cvik výše popsán.

PC sval a věda

Vídeňský institut pro biokybernetiku a zpětnou vazbu změřil prokazatelně, že z pánve podél páteře stoupá do mozku elektrický proud, který je vyvolán napínáním PC svalu. Takto byly otestovány stovky osob a v rámci čtyřtýdenního tréninku se u testovaných osob dostavilo zřetelné zlepšení celkové tělesné i duševní kondice, hlavně poruch soustředění a učení, špatného spánku, depresí i sexuálních poruch. Podrobně si o tom všem, včetně řady osobních svědectví těch, kteří tento cvik pravidelně cvičí, můžete přečíst v knize Norberta Classena Šestý tibeťan, kterou vám představím příště podrobněji a ze které také částečně čerpám pro tento seriál.

Bernardu Eggetsbergerovi (obr. 7), který je u nás známý například publikací Energie pro partnerské dvojice, se v roce 1993 podařilo dokázat, že mozek se nabíjí energií o to silněji, o co silnější je PC sval. Navíc všichni, kdo tento cvik pravidelně cvičili, se setkali s pozitivním vlivem cvičení na svůj život. Jde o to, že napínání tohoto svalu stimuluje u ženy dělohu a u muže prostatu, což způsobuje ve svém důsledku uvolňování endorfinů, vyvolávajících skvělou náladu. Eggetsbergerovým laboratorním důkazem se také předešlo zbytečným dohadům o škodlivosti tohoto cviku a prokázal se pozitivní vliv ve smyslu přesunu energie do mozku. Více podrobností lze nalézt na internetu.

Příště pokračujeme dalšími zkušenostmi a šestým cvikem série tibeťanů.

S využitím zahraničních zdrojů připravuje Robert Olschbaur.Obr. 7. Bernard Eggetsberger

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar