Tipy a inspirace

A+ A A-

RADIXOVÁ MEDICÍNA III

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Radixová medicína přináší do klasické medicíny zcela nový, originální způsob diagnostiky a také velmi účinný způsob kauzální terapie, založené na interakci poškozených dynamicky proměnných kvantových polí pacienta a dynamicky proměnných kvantových polí odpovídajících hermetických signatur právě tak, jak byla popsána v předcházejícím článku o mechanizmu působení hermetických signatur z hlediska kvantové fyziky.

 

images

 

Podrobná analýza neharmonicity kvantových polí, do kterých se rodí lidská bytost, umožňuje stanovit s velkým časovým předstihem velmi přesnou klinickou diagnózu budoucího onemocnění. Dokáže s velmi vysokou pravděpodobností (až 98 %) předpovědět, ve kterém časovém období u člověka dojde k první manifestaci takového onemocnění a především je schopna velmi přesně diagnostikovat příčiny, proč k tomuto onemocnění dojde.

V terapii je schopna pacientovi navrhnout takové změny v životě, jednání, prociťování a myšlení, jejichž dobrovolné přijetí vede bytost přirozeně k harmonicitě těchto polí a není již více nutná jejich manifestace formou fyzických nebo psychických onemocnění.

Používá k tomu hermetické signatury analogické příslušným neharmonicitám. Tyto signatury, jak již bylo řečeno, radixová medicína volí z oblasti homeopatických klinických esencí, Bachovy
květové terapie, aura-somy, araretamy, čínských preparátů a mnoha jiných systémů.

Ukážeme si, jakým způsobem radixová medicína postupuje při detailní diagnostice u některých onemocnění srdce, která jsou způsobena neharmonicitou dynamicky proměnných kvantových polí Slunce a Urana v okamžiku narození člověka. Jinými slovy budeme zkoumat, jaké důsledky přináší tato neharmonicita v kardiologii.

Radixová medicína vždy důsledně vychází

  • ze zobrazení neharmonicity dynamicky proměnných kvantových polí v horoskopu narození pomocí symbolických planetárních konstelací,
  • z přiřazení klinické diagnózy příslušné konstelaci,
  • z psychologického a behaviorálního rozboru konstelace,
  • z medikace hermetických signatur příslušných kvalit, tj. Z výběru nejvhodnějšího homeopatika, Aura-somy, Araretamy nebo Bachovy květové esence.

Neharmonická vazba uranického vibračního pole a slunečního vibračního pole, tedy neharmonická (neharmonická konjunkce, opozice a především kvadratura), v některých případech i harmonická (harmonická konjunkce, sextil, trigon) aspektová vazba radixového UranaSlunce nebo přítomnost poškozeného Slunce v jedenáctém domě radixu anebo znamení Vodnáře anebo přítomnost poškozeného, retrográdního, slabě astrologicky postaveného Urana v pátém domě nebo ve znamení Lva vyvolává základní konflikt mezi individualitou a autoritou, odmítnutí autority a boje proti ní.

Tyto nezpracované neharmonické energie se mohou za určitých okolností somatizovat v lidském organizmu jako srdeční arytmie, poruchy srdečního rytmu, tachykardie, paroxysmální tachykardie, bradykardie, vodnatelnost osrdečníku (hydroperikard), SA a AV blok blokáda sinoatriálního a atrioventrikulárního uzlu, defekty srdeční přepážky aterosklerotické a jiné etiologie (defectus septi interventricularis), ruptury a kontuze šlašinek chlopní, ramének chlopní, papilárních svalů nebo trabekuly, srdeční neuralgie, tuková degenerace srdce, nutnost implantace kardiostimulátoru, srdeční neuróza, celkový náhlý kolaps a spastický kašel kardiaků.

Další projevy neharmonicity těchto dvou dynamických kvantových polí jsou v oblasti oftalmologie dalekozrakost, hypermetropie, odchlípení sítnice, částečně též astigmatismus.

V oblasti neurologie je to epilepsie, především grand mal a petit mal.

V oblasti psychiatrie a sexuologie je to především homosexualitahermafroditismus, tedy nedostatečná identifikace se svým pohlavím a mužskou či ženskou rolí v sociálním poli.

Na poli urgentní medicíny jsou to kontuze, úraz elektrickým proudem, popálení, nehody, natržení a roztržení svalů, šlach a šlachových pouzder, ataxi jaktace, škubání údů.

V interním lékařství vyvolává neharmonicita Slunce-Uran především některé druhy anémií.

V infekčních chorobách ovládá tato vazba spálu, scarlatinu, flegmónučerný kašel.

Saturnické vibrační pole představuje již řád, systém a pevnou strukturu. V dimenzích prostorových, tedy v délce, šířce a výšce, se toto harmonické pole projevuje jako dokonalá proporcionalita těchto tří základních prostorových dimenzí. Základem této proporcionality jsou jednotlivé stavební slohy.

Podobně je tomu u dimenze času. Je-li časová dimenze rozdělována pravidelně, vzniká množství pravidelných časových intervalů. Tato struktura se projevuje ve hmotném světě rytmem nebo také periodicitou.

Uranické vibrační pole je v určitém slova smyslu protihráčem energetického pole Saturna. Boří tedy pravidelné systémy saturnického pole. Na časové ose se taková destrukce projevuje jako ztráta pravidelného rytmu, period, jako arytmičnost. V soudobé hudbě odpovídají tomuto principu nejlépe arytmické skladby.

V prostorových dimenzích se tento proces projevuje jako ztráta proporcionality a tím i čistoty stavebního slohu, protože ten je definován právě charakteristickou proporcionalitou délky, šířky a výšky.

Jestliže promítneme tento model do lidského organizmu zjišťujeme, že neharmonické pole Urana ruší v lidském těle ty procesy, které jsou založena na pravidelném rytmu. Těmito procesy se pak zabývá nauka o rytmech, tzv. biorytmika.

Nejširší časovou základnu pro biorytmus lidského organizmu představuje základní cyklus proměn člověka: dětství - dospívání - dospělost - zralost - stáří. Ten odpovídá cyklu planety Uran (82 let).

Další časovou základnu pro biorytmus lidského organizmu představuje cyklus čtvera ročních období: jaro - léto - podzim - zima. Tento cyklus trvá přibližně 365 dnů.

Dalším, nepoměrně kratším cyklem je pravidelné střídání dnenoci, světla a tmy.Tento cyklus trvá přibližně 23 hodin a 56 minut.

Nejkratší časovou základnu, řádově v minutách a sekundách, má mnoho rytmických orgánových funkcí, jako je pravidelná činnost plic - dýchání, pravidelný tlukot srdce, který se projevuje jako elektrokardiografická křivka, vykazující zřetelné stopy periodicity a rytmiky, pravidelná elektrická aktivita mozku, která se projevuje na elektroencefalografickém záznamu jako různé typy křivek (vlny alfa až theta), pravidelný pohyb tráveniny v tenkém a tlustém střevě střevní peristaltika a mnoho dalších procesů.

Jedním z nejdůležitějších orgánů člověka je srdce. Na jeho rytmice, pravidelném střídání stahu - systoly a uvolnění - asystoly závisí každým okamžikem život každého člověka.

Uranické pole ruší perfektní rytmus systoly a diastoly a přináší do činnosti lidského srdce stavy, které lze obecně označit jako poruchy rytmu jeho činnosti. Toto se děje na několika úrovních.

Nejnižší úroveň je porušení rytmické struktury na úrovni práce příslušného orgánu, tedy blokádou v SA- sinoatriálnímAV- atrioventrikulárním uzlu. Na této úrovni se projevuje působení neharmonické vazby uranického a slunečního vibračního pole tachykardií, bradykardií, nepravidelnou srdeční akcí, synkopa
mi, vynecháním srdeční činnosti
mdlobami.

Astrologický obraz tachykardie tvoří tyto konstelace v horoskopu narození člověka:

Merkur v Blížencích poškozený Saturnem, Slunce ve Lvu poškozené Uranem, Luna ve Lvu poškozená Sluncem, Uran ve Lvu poškozený Martem, Slunce ve Vodnáři poškozené škůdcem, poškozený 29. a 30. stupeň Lva, poškozená Luna ve Lvu, Venuše ve Lvu poškozená Sluncem, Mars ve Lvu poškozený Uranem, Jupiter ve Lvu poškozený škůdcem, Saturn ve Lvu poškozený Uranem nebo Martem, Mars ve Střelci poškozený Sluncem, Uran ve Střelci poškozený Sluncem, Uran v Kozorohu poškozený Sluncem, Slunce v Rybách poškozené Uranem.

Optimální homeopatickou indikací u tachykardie budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence:

Abies nigra, Aconitum napellus, Adonis vernalis, Adrenalin, Aescululus hippocastanum, Agnus castus, Ammonium valerianicum, Antimonium arsenicosum, Antimonium crudum, Antimonium phosphoricum, Arnica montana, Arsenicum iodatum, Belladonna, Cactus grandiflorus, Carbo vegetabilis, Ceffea cruda, Colchicinum, Collinsonia canadensis, Convalaria majalis, Crataegus, Digitalis purpuea, Gelsemium sempervivens, Glononium, Lilium tigrinum, Lycopdium clavatum, Morphinum, Naja tripudians, Phosphorus, Strychninum phosphoricum, Spongia tosta, Thyroidinum.

Astrologický obraz bradykardie tvoří v horoskopu narození tyto konstelace: Merkur v Blížencích poškozený Saturnem, Slunce ve Lvu poškozené Uranem, Luna ve Lvu poškozená Sluncem, Uran ve Lvu poškozený Martem, Slunce ve Vodnáři poškozené škůdcem, poškozený 29 a 30. stupeň Lva.

Optimální homeopatickou indikací u bradykardie budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Abies nigra, Adonis vernalis, Apocynum cannabium, Camphora, Cannabis indica, Morphinum, Opium, Veratrum viride.

Astrologický obraz nepravidelné srdeční akce tvoří v horoskopu narození tyto konstelace: Merkur v Blížencích poškozený Saturnem, Slunce ve Lvu poškozené Uranem, Luna ve Lvu poškozená Sluncem, Uran ve Lvu poškozený Martem, Slunce ve Vodnáři poškozené škůdcem, poškozený 29. a 30. stupeň Lva.

Optimální homeopatickou indikací u nepravidelné srdeční akce budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Adonis vernalis, Agaricus muscarius, Arsenicum album, Aurum metallicum, Cactus grandiflorus, Convalaria majalis, Crataegus, Digitalis purpuea, Glononium, Hydrocyanicum acidum, Ignatia amara, Lilium tigrinum, Naja tripudians, Natrum muriaticum, Phosphoricum acidum, Phaseolus, Spigelia tosta, Sanguinaria, Strychninum arsenicosum, Tabacum, Veratrum viride a Zincum metallicum.

Astrologickým obrazem synkop, vynechání rytmu a mdlob jsou tyto konstelace v radixovém horoskopu: Merkur v Blížencích poškozený Saturnem, Slunce ve Lvu poškozené Uranem, Luna ve Lvu poškozená Sluncem, Uran ve Lvu poškozený Martem, Slunce ve Vodnáři poškozené škůdcem, poškozený 29. a 30. stupeň Lva.

Optimální homeopatickou indikací u synkop a mdlob budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Adonis vernalis, Agaricus muscarius, Arsenicum album, Aurum metallicum, Cactus grandiflorus, Convalaria majalis, Crataegus,
Digitalis purpuea, Glononium, Hydrocyanicum acidum, Ignatia amara, Lilium tigrinum, Naja tripudians, Natrum muriaticum, Phosphoricum acidum, Phaseolus, Spigelia tosta, Sanguinaria, Strychninum arsenicosum, Tabacum, Veratrum viride a Zincum metallicum.

Astrologický obraz SA a AV-blokády neboli blokády atrioventrikulárního a sinoatriálního uzlu tvoří tyto konstelace v horoskopu narození: Luna ve Lvu poškozená Uranem, Saturn ve Lvu poškozený Uranem, Uran ve Lvu poškozený Sluncem, Neptun ve Lvu poškozený Uranem, Merkur ve Vodnáři poškozený Sluncem.

Optimální homeopatickou indikací u blokád sinoatriálníhoatrioventrikulárního uzlu budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Aceticum acidum, Aconitum napellus, Arsenicum album, Cantharis, Cimicifuga, Cinchonia, Digitalis purpuea, Ignatia amara, Moschus, Nux vomica, Spigelia, Sulphur, Sambuca nigra, Veratrum viride.

Neharmonická vazba uranického a slunečního vibračního pole ohrožuje obecně systém artérií (tepen) a činí je náchylné k rupturám (protržení, prasknutí). Podle analogie zvířetníku k anatomickým strukturám lidského těla soudíme, ve které oblasti těla k ruptuře artérie s největší pravděpodobností dochází.

Astrologickým obrazem ruptury artérií jsou tyto konstelace: Jupiter v Blížencích poškozený Uranem nebo Marsem, Mars ve Lvu poškozený Merkurem nebo Marsem, Jupiter ve Střelci poškozený Uranem nebo Marsem a Slunce v Rybách poškozené Uranem nebo Marsem.

Optimální homeopatickou indikací ruptury artérií jsou podle převažující neharmonicity vibračních polí tyto klinické esence: Aconitum napellus, Arnica montana, Belladonna, Glononium, Lachesis mutus, Laurus nobilis, Nux vomica, Opium, Phosphorus, Stramonium, Sepia a Veratrum viride.

Zvláštním případem ruptury artérií je ruptura aorty. Je zde vždy silná vazba na zvířetníkové znamení Lva nebo Vodnáře.

Ruptura neboli protržení aorty je urgentní stav, který bezprostředně a náhle ohrožuje život člověka, patří tedy do urgentní medicíny.

Astrologickým obrazem ruptury aorty je mimořádně těžce Uranem a současně Martem poškozené Slunce (zejména kvadraturou) ve Lvu nebo ve Vodnáři ve vazbě především na 8., a pak na 1., 6. a 12. dům radixového horoskopu.

Neharmonická vazba uranického a slunečního vibračního pole často způsobuje mechanické natržení nebo utržení šlašinek chlopní, ramének chlopní, papilárních svalů nebo trabekuly. Základní příčinou je příliš časté, nepravidelné a neúměrné namáhání srdce spojené s častým vystavováním se náhlým a stresovým faktorům.

Optimální homeopatickou indikací u ruptury šlašinek chlopní, ruptury papilárních svalů, nebo ruptury trabekuly jsou tyto klinické esence podle převažující neharmonicity vibračních polí: Arnica montana, Hypericum perfoliatum, Calcarea fluorica, Calcarea carbonica, Baryta carbonica.

Doplňkově neharmonická vazba uranického a slunečního pole participuje na vodnatelnosti perikardu, hydroperikardu, srdeční neuralgii, defektech a degeneracích srdečního septa a tukové degeneraci srdce.

Astrologický obraz vodnatelnosti perikardu, hydroperikardu, tvoří tyto konstelace v horoskopu narození: Venuše v Raku poškozená Lunou, poškozený Jupiter ve Lvu, Mars ve Štíru poškozený Sluncem, poškozený 7. stupeň Střelce, Jupiter v Rybách poškozený Sluncem.

Optimální homeopatickou indikací u hydropericardu budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Antimonium arsenicosum, Apis mellifica, Apocanum, Arsenicum album, Iodum, Lachesis mutus.

Astrologickým obrazem srdeční neuralgie jsou tyto konstelace v radixovém horoskopu: Slunce ve Lvu poškozené Merkurem, Merkur ve Lvu poškozený Sluncem, Venuše ve Lvu poškozená Uranem, Uran ve Střelci poškozený Sluncem, Merkur ve Vodnáři poškozený Sluncem, Merkur v Rybách poškozený Sluncem.

Optimální homeopatickou indikací u srdeční neuralgie budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Adrenalin, Cactus grandiflorus, Iberis, Lilium tigrinum, Moschus, Naja tripudians, Pilocarpinum, Spigelia tosta, Tabacum, Valeriana.

Astrologický obraz defektů a degenerace septa (srdeční přepážky) aterosklerotické a jiné etiologie, tvoří tyto konstelace v horoskopu narození: Slunce ve Lvu poškozené Saturnem, Mars ve Lvu poškozený Saturnem, Saturn ve Lvu poškozený Sluncem, poškozený Uran ve Lvu.

Optimální homeopatickou indikací u defektů srdeční přepážky aterosklerotické a jiné etiologie budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Aconitum napellus, Adonis vernalis, Arsenicum album, Arsenicum iodatum, Aurum metallicum, Aurum bromatum, Aurum iodatum, Cactus grandiflorus, Calcarea fluorica, Convalaria mjalis, Crataegus, Digitalis purpurea, Glononium, Lycopodium clavatum, Naja tripudians, Oxalicum acidum, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Serum anguillare, Spigelia, Spongia tosta, Strophantus hispidus.

Astrologickým obrazem tukové degenerace srdce jsou tyto konstelace: Luna ve Lvu obecně poškozená planetami z vodních znamení, Merkur ve Lvu poškozený Jupiterem, Venuše ve Lvu poškozená Jupiterem, Mars ve Lvu poškozený Jupiterem, Jupiter ve Lvu poškozený Sluncem, Jupiter v Kozorohu poškozený Sluncem a Jupiter v Rybách poškozený Sluncem.

Optimální homeopatickou indikací budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Adonis vernalis, Arnica montana, Arsenicum album, Arsenicum iodatum, Aurum metallicum, Baryta carbonica, Cimicifuga, Crataegus, Cuprum aceticum, Kali carbonicum, Phosphorus, Phytolacca decandra, Strychninum arsenicosum a Vanadium.

Další úrovní, ve které dochází k porušení rytmu činnosti určitého orgánu je porušení rytmu první nadřazené struktury, která faktickou rytmiku práce orgánu řídí. Tím je úroveň regulace sympatikus - parasympatikus - vagus (bloudivý nerv).

U lidského srdce, jako u mnoha dalších orgánů, je to porušení rovnováhy působení sympatiku a parasympatiku.

Sympatikus aktivizuje činnost srdce prostřednictvím elektrických aktivit nervů a zvláštních chemických látek, které umožňují přenos elektrického vzruchu mezi nervovými buňkami. Nazývají se mediátory nebo neurotransmitery. U sympatiku působí aktivitní neurotransmitery jako jsou acetylcholin, noradrenalin nebo adrenalin.

Parasympatikus utlumuje činnost určitého orgánu opět dvěma cestami, a to jak prostřednictvím zpomalení elektrické aktivity vzruchů, tak i na úrovni biochemie nervového přenosu prostřednictvím pasivních neurotransmiterů, které tvoří zejména kyselina aminomáselná (GABA).

Další složkou tohoto systému je desátý mozkový nerv, známý pod jménem bloudivý nerv neboli vagus. Jeho zakončení vedou z mozku až do střevní pleteně a tento nerv významně ovlivňuje rytmiku činnosti mnoha orgánů.

Uranické vibrační pole narušuje rytmiku vzájemného působení těchto opačně fungujících nervových systémů, které vlastně střídavě navozují excitaci, napětí, a relaxaci, uvolnění. Tím, že je tento cyklus porušen, vzniká celá řada psychosomatických onemocnění jednotlivých podřízených orgánů. Buď se orgán nachází převážně v excitaci, aniž by přirozeně následovala relaxace, anebo obráceně se nachází v relaxaci příliš dlouhou dobu, aniž by potom následovala jeho excitace.

Neharmonická vazba uranického a slunečního vibračního pole na této úrovni řízení se projevuje klinicky jako srdeční neuróza.

Srdeční neuróza je psychosomatické funkční onemocnění srdce, jehož příčinou jsou převažující neurotické stavy člověka.

Astrologickým obrazem srdeční neurózy jsou tyto konstelace: Slunce ve Lvu poškozené Merkurem, Merkur ve Lvu poškozený Sluncem, Venuše ve Lvu poškozená Uranem, Jupiter ve Lvu poškozený Saturnem, Uran ve Střelci poškozený Sluncem, Merkur ve Vodnáři poškozený Sluncem, Uran ve Vodnáři poškozený Sluncem, Merkur v Rybách poškozený Sluncem.

Optimální homeopatickou indikací u srdeční neurózy budou podle převažující neharmonicity planetárních vibračních polí tyto klinické esence: Aconitum naúpellus, Adrenalin, Cactus grandiflorus, Chamomilla, Coffea cruda, Ferrum metallicum, Gelsemium sempervivens, Ignatia amara, Lilium tigrinum, Moschus, Nux vomica, Sepia succus, Spigelia, Tabacum, Zincum metallicum.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar