Tipy a inspirace

A+ A A-

BACHOVY KVĚTY X.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

„Člověk by se měl vyhnout dvěma základním pochybením: neměl by ignorovat příkazy duše a neměl by se stavět proti jednotě věcí. To druhé nás vybízí i ke zdrženlivosti v soudech o našich bližních, protože co je správné pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Velkoobchodník, který se snaží úspěšně řídit velkou firmu, nepracuje jen pro zisk, nýbrž dává také práci a samozřejmě rozvíjí docela jiné schopnosti a ctnosti, než třeba zdravotní sestra, která se obětuje pro své pacienty. A přesto se oba učí tomu, co je právě pro jejich vnitřní vývoj nezbytné a oba naslouchají příkazům duše, vyššímu já, jež se projevuje instinkty, tlakem svědomí nebo intuicí…"

Dr.Edward Bach, Uzdrav se

 

images

 

Práce a zaměstnání dává ve všeobecnosti každému muži nejen peníze a pocit užitečnosti, ale někde v hloubce i pocit svobody a nezávislosti. Na druhé straně sebedisciplína, hraničící někdy až s osobní uzavřeností, která se od muže v zaměstnání vyžaduje, ho vzdaluje od jeho mužského světa lehkosti, hravosti a občas i citovosti. Napětí, stres, nervozita, nedostatek času, únava i přepracovanost jsou tak častým slovním obratem, používaným právě aktivně pracujícími muži.

Ironií osudu však je, že právě tyto pojmy se zhmotòují do civilizačních nemocí, kterými tělo jen spouští svoji pradávnou reakci na hrozící nebezpečí. Rychlá rozhodnutí, rychlé reakce a jednání způsobují tlak, pod kterým muži často pracují a který jim poskytuje určitou míru důležitosti a pocit zodpovědnosti, ale přináší i každodenní stres.

„Stres mi spouští už téměř všechno…"

Ranní spěch na autobus, problémy s nastartováním automobilu, osobní výměna názorů s manželkou při snídani, neustálá kontrola bankovního účtu - to jsou jen příklady toho, co muže přivádí do stavu stresu.

Nadměrný stres pak postupně přerůstá od duševních potíží do fyzických nemocí, způsobuje neurózy, deprese, nespavost, zácpu, pálení žáhy, vysoký krevní tlak, často i nervové zhroucení. Nutnost vypořádat se s tím vším v tak rychlém tempu a spěchu dnešní doby je reálnou skutečností pro každého aktivního muže.

Bachovy květy poskytují i ve výše uvedených případech pomocnou ruku a efektivní úlevu.

Prvotní příznaky stresu, které se objevují nahodile, lze vyřešit již známou a oblíbenou Krizovou esencí. Tato kombinace pěti květů přináší uvolnění, rovnováhu i emocionální a duševní nadhled v denních pracovních či rodinných krizích. Je dobré ji mít po ruce v saku, autě či pracovním kufříku a v případě krize nakapat 4 kapky do sklenice s vodou a pomalu vypít. Nenahraditelný vnitřní klid pak dokáže v napjaté atmosféře opravdu divy.

Přepracovanost a vyčerpání pomáhá zvládat květ Olivy. Tato opravdová „energetická bomba" dodává člověku ztracenou energii a vitalitu, učí zaměstnáním vytížené muže lépe hospodařit se svými silami, rozdělit si čas i pro svůj vlastní odpočinek, nezříkat se vlastních potřeb.

„Jsem tak unavený a přepracovaný, že už nemám chuť ti něco vysvětlovat…"

Tento stav únavy však často doprovází i vnitřní napětí, podrážděnost, stavy vnitřní frustrace. z květu Impatience mohou pak profitovat právě muži, kteří těžce snášejí pomalejší pracovní tempo svých kolegů a svojí netrpělivostí se ocitají ve zbytečných záchvatech vzteku nebo roztržitosti. Jejich uspěchanost v jídle, mluvě, v chůzi či gestech je přivádí do vlastního vnitřní tlaku, podrážděnosti a prchlivosti.

Pokud je však únava výsledkem chronického problému, způsobeného neschopností říkat „ne", neustálou touhou

po uznání, strachem z odmítnutí navrhnutého pracovního plánu nebo odmítnutí v partnerském vztahu, pak pomáhá květ Centaury (zeměžluč).

Muži typu Centaury se pořád obětují pro někoho nebo pro něco a jejich zklamání je tak o to větší a hlubší, protože nenacházejí splnění svých očekávání, které však ze strachu, aby nikomu neublížili, neřeknou často ani svým pracovním a už vůbec ne osobním partnerkám. Centaury dodává těmto mužům sílu prosadit se a převzít zodpovědnost za vlastní činy, myšlenky i chování.

Mohl jsem to udělat ještě lépe…"

Muži neustále nespokojení se svou prací, s výsledky, které dosáhli a neustále mluvící o chybě, kterou nemuseli udělat, mohou sáhnout po květu Pine.

Jejich přehnaný pocit zodpovědnosti i za to, co vůbec nezpůsobili, se může míchat i s přehnanou skromností nebo svědomitostí, což má za následek zbytečnou frustraci ale i pocit méněcennosti. Tito muži se neustále obviòují z nefungujícího partnerského vztahu, z konfliktu v zaměstnání ap. Je pro ně nepředstavitelné přijmout, že dělat chyby je lidské a naučit se přijímat sami sebe takoví, jací jsou, a neznevažovat se proto.

Při nedostatku sebedůvěry, vnitřní nejistotě, pocitech méněcennosti jak v zaměstnání tak i v osobním či partnerském vztahu, strachu ze selhání, navrací květ Larch (modřín) odvahu k úspěchu, prosazení se, ale i uvědomění si vlastního potenciálu a možností.

(pokračování v příštím čísle)
Mgr. Zuzana S. Michalová
www.bachovaterapie.cz

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar