Tipy a inspirace

A+ A A-

BACHOVY KVĚTY XI.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

„ ...každé onemocnění, ať už jakékoliv, je schopno dovést nás i k odhalení příslušného vnitřního nedostatku, který jsme předtím nevnímali. Kupříkladu pýcha, jež je arogancí a neústupností mysli, způsobuje nemoci, které provází neohebnost a tělesná strnulost. Bolest je důsledkem krutosti a tvrdosti a pacient se skrze ni učí nebýt tvrdým ani fyzicky, ani duševně. Trestem za nenávist je samota, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, mentální kolaps a hysterie. Neurózy, neurastenie ap., které ochuzují život o tolik radostí, jsou způsobeny nadměrnou sebezahleděností a samolibostí."

Dr.Edward Bach, Uzdrav se

 

images

 

Role ženy ve společnosti se v průběhu mnoha let výrazně změnila. Z žen v domácnosti a matek, jejichž jediným úkolem bylo vychovat děti a pečovat o manžela a domácnost, se dnes stávají samostatné, vzdělané a zaměstnané ženy. Jejich nový úkol ve společnosti samozřejmě přináší i nové možnosti seberealizace, uvědomění si vlastní hodnoty a vnitřní zodpovědnosti vůči životu. To s sebou přináší i nové životní situace, které je potřebné řešit, vypořádat se s nimi a projít těmito novými zkušenostmi s vnitřní harmonií a vyrovnaností.

Zaměstnání a rodina

Mnoho žen dnes pracuje v důležitých a zodpovědných funkcích, jejich práce je náročná na čas a soustředění. Mnoho žen je dokonce jediným živitelem rodiny, což způsobuje ještě větší vnitřní tlak zodpovědnosti. Po náročném pracovním dni je čeká domácnost, rodina a vše s tím spojené. Často tak překračují vlastní hranice výkonnosti, cítí se unavené, podrážděné a v napětí. Situace je pro ně ještě víc stresující, pokud například onemocní dítě nebo se objeví jiná nečekaná událost v rodině.

Osvobození od těchto pocitů zahlcení povinnostmi a zodpovědností pomáhá květ jilmu (Elm). Ženy typu jilm jsou obvykle velmi výkonné, své úkoly zvládají jak v práci tak i v rodině na sto procent, často jsou nepostradatelné při různých odborných činnostech nebo v čemkoliv, co dělají. Cítí však i hlubokou zodpovědnost za jiné, především za ty, kteří jsou na jejich rozhodnutí závislí. v té chvíli jsou ochotné přijímat stále víc a víc práce, povinností i úkolů, víc, než jsou schopné unést nebo vykonat. Pořád je tlačí přehnaná představa zodpovědnosti. Ta však postupně přeroste do nedůvěry vůči vlastním schopnostem a zároveň i do přerůstání povinností přes hlavu. Dostaví se pocit deprese a sklíčenosti.

Jilm v těchto chvílích pomáhá uklidnit mysl, nabýt ztracené sebevědomí, vypořádat se s problémy racionálně. Pomáhá také vidět věci z nadhledu, uvědomit si, že pomoc je vždy na dosah a není problém o ni požádat.

Netrpělivý temperament, který některé ženy v sobě ukrývají, pomáhá zklidnit květ Netýkavky žlázonosné (Impatiens). Netýkavka je opravdu květem nálad, který přináší klid všude, kde je vnitřní napětí, nervová frustrace, kde neumíme dopřát čas věcem, kde přepadáme do vzteku a nervozity. Tyhle pocity s sebou přináší i workholismus, kdy považujeme jen své pracovní tempo a myšlení za správné a nenecháme čas ostatním se projevit.

Netýkavka pomáhá stát se mnohem tolerantnějšími, klidnějšími, především ve styku s ostatními, ať už v práci nebo v rodině. Pomáhá se zastavit, zpomalit tempo a nechat šance i ostatním, aby se mohli projevit.

K netrpělivosti se snadno váží i další emoce - výbuchy vzteku, hněvu či rozčilení. Často jsou tyto emoce zapříčiněné dlouhým únavným zaměstnáním, napětím, které si ženy často nosí v sobě a obávají se ho někde projevit. Až nastane nečekaná chvíle a napětí se začne uvolňovat přes vztek a agresivitu. Pokud neumíme zvládnout silné negativní emoce vůči jiným osobám, je tu právě Cesmína ostrolistá (Holly), která nám pomůže místo agresivních nálad projevovat náklonnost a lásku. Sám Dr. Bach říkal o této esenci, že „ nás chrání před vším, co není univerzální láskou". Pomáhá také při stavech žárlivosti, podezíravosti i závisti. Cesmína je opravdu vhodnou esencí ve všech situacích, kdy nejsme schopni projevit lásku, protože pomáhá se s tímto stavem vyrovnat. Jinak bychom mohli zbytečně trpět emočními nebo fyzickými poruchami, protože vztek a zlost jsou opravdu silné negativní emoce.

Chybějící sebedůvěra a strach

Získat sebedůvěru a odvahu k učinění různých rozhodnutí, k víře ve vlastní schopnosti a přesvědčení, že můžeme být úspěšné a prosadit se, pomáhá květ Modřínu opadavého (Larch). často se ženy obávají chopit příležitostí a možností, které se jim jak v zaměstnání tak i v soukromém životě nabízejí. Nevěří si, srovnávají se s ostatními, mají pocit selhání a nedokonalosti a tak se ani neodváží uvědomit si, nebo přijmout úspěch, který mají kolikrát na dosah. Mají pocit, že selhaly, dříve, než se vůbec do něčeho pustily. Za tím vším však stojí jen nedostatek sebedůvěry, který má často kořeny právě v dětství

Kejklířka skvrnitá (Mimulus)či ve zkušenostech ze školních lavic. Tato esence pomáhá odstranit zbytečný strach a uvědomit si reálně své možnosti a  schopnosti. Pak je možné si do života přitáhnout nejen partnera, odpovídajícího vašim kvalitám a schopnostem, ale i práci, která odráží sebehodnocení a kvalitu vlastních poznatků a možností.

V cestě za vlastním úspěchem a naplněním nám často stojí i vnitřní strachy, obavy či úzkosti. Obáváme se mluvit o svých pocitech, stydíme se projevit na veřejnosti, necháváme si své strachy hluboce v sobě uložené, bojíme se okolního světa. Takové konkrétní strachy, které se mohou projevovat opravdu v každodenních maličkostech, pomáhá zjemnit, uvědomit si a vyrovnat se s nimi Kejklířka skvrnitá (Mimulus). Někdy strach může přerůst i v panickou hrůzu, kdy přestáváme mít věci pod kontrolou a kromě sevřeného žaludku a křečovitě sevřených svalů v těle se cítíme jako ochromené, neschopné jakékoliv reakce. Stačí někdy i malé partnerské nedorozumění a panika se spouští bez šance ji zastavit. Květ Devaterníku penízkovitého (Rock Rose) je v těchto chvílích neocenitelným pomocníkem. Pomáhá probrat se ze stavu duševního ochromení, probudí osobní vůli a člověk je pak schopen čelit všemu, co ho terorizuje, omezuje, vyvolává extrémní hrůzu, paniku. Jednoduše všemu, co ho dělá duševně nesvobodným.

Bachovy květy jsou opravdu velkým pomocníkem a přírodním prostředkem a ženám v dnešní době umožňují nalézt cestu do svého nitra, objevit samy sebe a přitáhnout si do vlastních životů více radosti, naplnění a harmonie. Mohou působit jak v jemných emocionálních rovinách, tak i ve fyzické rovině. Tím, že uvolňují negativní prožitky mysli, otevírají srdce a čistí tělo od negativních toxinů.

(pokračování v příštím čísle)
Mgr. Zuzana S. Michalová
www.bachovaterapie.cz

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar