Tipy a inspirace

A+ A A-

MUDRY

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Mudry jsou určitá gesta rukou, která tvoří ve východní filozofii a kultuře jednak určitá významová sdělení, jednak jsou považována i za cvičení (podobně jako např. polohy těla v józe), pomáhající dosáhnout určitého vnitřního stavu vědomí. Je jich velké množství s různými účinky, v tomto článku vás jenom velmi stručně seznamujeme s těmi nejznámějšími mudrami z buddhistické tradice. V případě hlubšího zájmu najdete odkazy na některé internetové zdroje.

 

images

 

Abhaya Mudra

Mudra ochrany, také odvahy, někdy nazývaná i mudrou žehnající. Mění závist a žárlivost v moudrost. Dlaně rukou směřují dopředu a jejich prsty nahoru. Paže je zvednutá a mírně ohnutá. často se tato mudra provádí pouze levou rukou.

Vitarka Mudra

Argumentační nebo také diskuzní mudra, mudra vysvětlování Buddhova učení. Špičky palce a ukazováčku pravé ruky se dotýkají a oba prsty tvoří kruh. Ostatní prsty ruky jsou vzpřímené. Pravá ruka směřuje nahoru, levá dolů.

Buddhashramana Mudra

Mudra pozdravu. Pravá ruka je zvednuta do úrovně ramen, dlaň zakloněná tak, aby prsty směřovaly od těla ven.

Dharmacakra Mudra

Mudra nauky, a to zejména výuky dharmy. Obě ruce jsou ve výši prsou, levá směřuje dovnitř a pravá směřuje ven. Ukazováček a palec každé ruky tvoří kruh.

Varada Mudra

Mudra soucitu, charity, dobroty, milosrdenství. Zaručuje splnění přání těm, kdo přijmou Buddhovo učení. Ruce visí dolů, dlaně jsou vytočené ven. často se provádí pouze levou rukou.

Namaskara Mudra

Mudra respektu, uctívání, modlitby. Obě ruce jsou ve výši prsou, prsty i dlaně přitisknuté na sebe.

Tarjana Mudra

Varovná, výhružná mudra. Ukazováček a malíček jsou vztyčené, ostatní prsty jsou sevřené v pěst. Je často používaná u zobrazení rozhněvaných božstev.

Dhyana Mudra

Je nazývaná také samadhi nebo yoga mudra. Je to typická meditační mudra. Obě ruce leží na klíně, uvolněné, pravá na levé, s nataženými prsty a dlaněmi směřujícími vzhůru.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar