Tipy a inspirace

A+ A A-

IMPLANTÁTY

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Další zajímavé zkušenosti naší spolupracovnice Květy Koutné z jejích celoživotních telepatických experimentů.

 

images

 

Bylo to už dávno... ještě předtím, než jsem začala dělat mezinárodní telepatické experimenty. Ale celý ten děj se odehrává přede mnou, jakoby to bylo právě dnes...

Sedím u svého psacího stolu, dívám se otevřeným oknem do zahrady plné rozkvetlých květů a vdechuji jejich vůni. Najednou cítím příjemnou únavu. Opírám si hlavu o ruce a v polosnění vnímám, jak do mého pokoje vcházejí tři krásné bytosti, podobné svým ušlechtilým vzhledem andělům. Jedna z nich drží v ruce miniaturní destičku a tiše praví: „Dejte jí to do této části mozku, aby byla s námi ve spojení... Po chvíli andělské bytosti odcházejí a v mé duši zůstává nepopsatelný pocit blaženosti.

Svůj prožitek jsem sdělila Leovi (Američanovi, prof. dr. Leo Sprinklovi z University ve Wyomingu), který mi potvrdil, že i u Američanů, kteří přišli do kontaktu s podobnými bytostmi, se také začaly rychle rozvíjet mimosmyslové schopnosti.

Za zmínku také stojí, že jeden lékař, který ke mně chodil na hodiny angličtiny a též se zajímal o mé mezinárodní telepatické experimenty, mi sdělil, že je více lidí, kterým zde již zmíněné andělské bytosti vložily do části mozku miniaturní destičky (implantáty). Toto sdělení bylo tehdy ještě přísně tajné a pokusy určit mozkový závit, v kterém byl implantát usazen, byly velmi obtížné.

Až téměř za 20 let po mých mezinárodních telepatických experimentech jsem se dozvěděla, že „mimozemšťané zaváděli do těla unesených pozemšťanů zvláštní přístroje, zřejmě implantáty, k čemuž sloužily hlavně nosní otvory". Později u těchto lidí docházelo k nevysvětlitelnému krvácení z nosu. Dokonce jsem se doslechla i o tom, že se tyto implantáty objevily na rentgenových snímcích a podařilo se je vyoperovat a vyfotografovat.

Nevysvětlitelným krvácením z nosu jsem velmi často trpěla a znala jsem hodně lidí, kteří na tom tehdy byli stejně, ale silně pochybuji o tom, že bychom všichni byli uneseni mimozemšťany! Jediná věc, o které nepochybuji, je zneužívání dobrých poznatků některými pozemšťany!

V březnu roku 2003 mě navštívil i se svou chotí Američan prof. dr. Bohdan Y. z University v New Jersey. Bohdan byl expert na kriminalistiku a trestní právo. Byl konzultantem státní policie v New Jersey. Zkušenosti měl též jako vedoucí delegace pro výměnu programů s Čínou, Egyptem a Ruskem. Dřívější zkušenosti měl jako drogový poradce za U.S. armádu ve Vietnamu. Jeho manželka Tedra byla nějaký čas konzultantkou ve vězení v New Jersey. Též ona měla podobný prožitek jako já se světelnými bytostmi a s implantátem. Než mě navštívili u nás doma, zjevil se jí ve snu náš zemřelý syn, představil se jí, protože ho neznala a neměla ani jeho fotografii, a požádal ji, aby nám (mně a mému manželovi) sdělila, že jeho případ s úmrtím nebyl tak, jak se oficiálně oznámilo, tedy nebyla to vyloženě sebevražda!

Tedra hovořila o svých zkušenostech s vězni, řeč Bohdana a Tedry se letmo dotkla též jejich implantátů a nakonec jsme všichni zakotvili u knihy J. Hiltona „Ztracený obzor", s novějším názvem „Šangri-la". Tolik jsme si všichni přáli žít v této ideální, vybájené komunitě, izolované od zkušenosti civilizace! „Ztracený obzor" snad ani není čirým výmyslem. Může být založen na tradicích o skrytém ráji, už odedávna známých na Dálném východě. Rané buddhistické spisy jej nazývají Čang Sambala a popisují jej jako zdroj prastaré moudrosti. Šambala, tato tajná obec lamů, žijících pod svahem Karakalu, „nejkásnější hory na zemi", kdesi „daleko za západním hřebenem Himaláje", tvoří společně s laiky v úrodném údolí pod horou rajskou komunitu. Obyvatelé žijí v míru a pohodě a řídí se zásadami umírněnosti...

Škoda, že musíme opustit legendární Šambalu a rychle se vrátit do reality!

Přestože žádní kybernetičtí vojáci po světě zatím (alespoň pokud víme) neběhají, je známo, že americká armáda vyvinula miniaturní počítačové a komunikační zařízení, které využívá displejů a kamer připevněných na hlavě, a také výkonných počítačů velikosti kreditní karty. Tvrdí se, že takto vybavení vojáci jsou již cvičeni v terénu. Počítač na bázi mozkového čipu je pouze jedním z příkladů rychlého sbližování mikroelektroniky s neurochirurgií. Tempo, s jakým se rozvíjí tato druhá větev (přestože veřejnost o tom z větší části neví), je srovnatelné s pokrokem v leteckém průmyslu, jehož výslednicí je technologie Stealth a stále diskutovaná přísně tajná Aurora.

Nejnovější objevy v oblasti neurochirurgie přestože se to netýká jen implantátů umožňují naše stále rostoucí poznatky o činnosti nervových buněk. Elektrická aktivita mozku měřená elektroencefalografem (EEG), se skládá z vln alfa (o frekvenci 8 až 13 Hz), beta (15 až 30 Hz), theta (4 až 7 Hz) a delta (méně než 4 Hz). Tyto vlny zhruba odpovídají stavům klidu, vzrušení, stresu a spánku. Existují také vlny „mu", které se týkají pohybu.

Nejmodernější výzkum „neuro-kompatibilních" systémů probíhá v Laboratoři alternativní technologie na letecké základně Wright Patterson v Daytonu, Ohio. Zde se provádí výzkum řízení letových simulátorů s použitím signálů EEG v přímé interakci mezi člověkem a strojem. Nabízí se otázka, zda právě toto není způsob, jakým jsou řízena přísně utajená vojenská plánování.

Ve Velké Británii pracuje na jednom z nejdůležitějších a nejúžasnějších projektů British Telecom. V rámci strategie udržet si přední místo v oblasti globálních komunikačních systémů pracují vědci na něčem, co vešlo v povědomí jako „Soulcatcher 2025". Tento projekt probíhá v laboratořích BT Martlestiam Heath poblíž města Ipswitch. Toto místo je dobře známé z dob studené války, kdy se zde nacházelo přísně tajné americké zařízení na výrobu elektroniky.

„Soulcatcher 2025" (v překladu to znamená „chytač duší") je vývojovým konceptem neurálního čipu, umísžovaného do hlavy za oblast očí. Tento čip zaznamená každou lidskou myšlenku a pocit, podobně jako letový zapisovač u letadla. Etický dosah celého vynálezu je nesmírný. Bylo by například možné na počítači přehrávat události ze života lidí, spolu se zvuky a vůněmi dokonce i po smrti.

Jednotlivé zážitky či celé životy by bylo možno „stáhnout" a vložit do mysli jiným osobám, třeba i novorozeňatům. Slovy vedoucího projektu dr. Chrise Wintera: „Znamená to konec smrti". Ovšem zneužití tohoto vynálezu by mohlo znamenat konec soukromí a osobní svobody.

Plánuje se, že tento přístroj bude volně v prodeji v roce 2025. To ale samozřejmě znamená, že jisté „organizace" budou podobnou technologii používat již mnohem dříve.

Projekt neurálního čipu, vyvinutého společností British Telecom, má svůj temnější a hrozivější protějšek ve Spojených Státech. V nedávné době se objevil dokument, který „unikl" z bezpečnostního oddělení Intelliconection počítačového kolosu IBM. Tento dokument je označen „Pouze ke čtení: Skupina projektu 7 A" a je v něm údajně zdokumentováno nedávné testování neurálního čipu IBM 2020.

Tento implantát byl vyvinut jako pomůcka při „kontrole kriminality". Prošel omezeným testováním ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i v soukromých sanatoriích, přestože je to v rozporu s federálními směrnicemi.

Podle zmíněného dokumentu byli vězňové podrobeni testům ve zkušebním ústavu v kalifornském Pelican Bay, avšak bylo jim řečeno, že se jedná jen o běžné lékařské prohlídky. Během procesu implantace, který trval 60 až 90 minut, jim byla podávána nově vyvinutá sedativa. Do 48 hodin po operaci pacienti trpěli slabým krvácením z uší a nosu, způsobeným „počátečními úpravami". Bylo jim řečeno, že to mají na svědomí podávané léky. Nikdo z nich o implantátech nevěděl. Po zkušebním období několika týdnů jim byly implantáty vyjmuty, opět pod zástěrkou další léčby.

Z nic netušících vězňů se staly chodící a mluvící záznamníky, podrobené neustálému monitorování. Dalším výsledkem testů bylo, že pokusné osoby upadly do letargie a spaly 22 hodin denně, když jejich implantáty byly nastaveny na frekvenci 116 MHz.

U vězňů také z velké části zmizela jakákoliv agresivita, i když byli záměrně provokováni. Při jednom incidentu dva vězni napadli několik místních zaměstnanců, avšak jejich implantáty je úplně „odzbrojily".

Výzkum implantátu neurálního čipu 2020 pokračuje v jistých amerických věznicích, zatímco Oddělení pro nápravná zařízení státu Massachussets již uvažuje o zařazení implantovaných vězňů do společnosti.

Může skutečně existovat program implantace nic netušících lidí jako prostředek kontroly? Není to příliš povzbuzující vzpomeňme si na důkazy o tom, že vlády Velké Británie i USA prováděly tajné experimenty se zářením a LSD na armádě i na civilistech. Nejpravděpodobnější cesta ovládání pomocí implantátů povede „zadními dveřmi" boje proti kriminalitě.

Dějiny elektronického ovládání mysli začínají projektem Pandora, který financovala CIA. Při tomto výzkumném projektu bylo použito účinků modulovaného mikrovlnného záření, pomocí něhož byla ovlivňována činnost mozku. Vedoucím výzkumníkem projektu byl dr. Ross Adey.

Výzkum dr. Rosse Adeye v Ústavu pro výzkum mozku na kalifornské univerzitě prokázal, že lidské chování a reakce je možno ovládat pomocí impulsově modulovaného mikrovlnného elektromagnetického (EM) záření. Impulzně modulované mikrovlny jsou obzvlášž vhodné jako nosiče signálů, nebož dokáží proniknout lebkou, která je vůči EM záření dosti odolná. Mikrovlnný paprsek pak může sloužit k přenášení signálů, podobně jako radiové signály mohou přenášet hudbu či řeč.

Jedním z cílů výzkumu bylo umístit zvuky a řeč dovnitř mozku pokusné osoby. Toto vnitromozkové slyšení by oběž mohlo přivést i k šílenství, nebož zvuky vysílání do jejího mozku by nikdo jiný neslyšel. Další výzkum se měl přesvědčit o tom, co je zapotřebí k přenosu dat přímo do mozku oběti pomocí mikrovlnných paprsků. Zjistilo se, že záleží na frekvenci, amplitudě a době záření.

Napodobením přirozených mozkových frekvencí by lidský mozek mohl být dálkově ovládán užitím impulsově modulovaných mikrovlnných paprsků, které by měly hodnotu těchto frekvencí. Je třeba pochopit o jaký skok kupředu v oblasti kontroly mysli se jedná. CIA se náhle naučila, jak ovládat lidské chování a myšlenky pomocí mikrovln. Říká se tomu technologie dálkového ovládání mysli pomocí ELF impulsně modulovaných mikrovln, nebo jednodušeji pouze technologie dálkového ovládání mysli (RMCT).

Neurologický výzkum odhalil, že mozek má pro každý

pohyb specifické frekvence (říká se jim „přípravná nastavení"). Když zdvihnete šálek čaje, existuje pro tento úkon specifické přípravné nastavení. Mikrovlnný paprsek, obsahující signál o velmi nízké frekvenci, který je totožný se signálem v mozku (výzkum započatý dr. Rossem Adeyem), zablokuje pohybovou koordinaci uneseného. Je to podobné, jako když je televizní signál překryt jiným, silnějším signálem o stejné frekvenci.

U člověka jsou pak nervové vzruchy zprostředkující pohyb „přemožené" větším signálem, přenášeným mikrovlnným paprskem, který doslova zahltí mozek a ten pak ztrácí vládu nad tělem. Zbraně na bázi modulovaných mikrovln, které na oběž vyšlou přípravné nastavení o frekvenci motorické kůry mozku, kterou paralyzují, aniž by ovlivnily činnost dýchání a tep srdce, které jsou kontrolované jinou sadou frekvencí v jiné části mozku. Nakonec jsou obětem z vědomí vymazány všechny krátkodobé vzpomínky. To je relativně snadné, nebož je k dispozici poměrně vyspělá technologie.

Vědci, pracující pro CIA, zjistili, že mikrovlnné záření může interferovat s přenosem vzpomínek z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Mikrovlnné záření o specifické frekvenci 450 MHz může interferovat s přenosem vápníku do synopsí (to jsou spoje mezi mozkovými buňkami) a tím je možno interferovat s lidskou pamětí. Když byli lidé vystaveni těmto frekvencím, došlo u nich ke ztrátě paměti. „S provinilci", kterým se podařilo proniknout na přísně tajná místa a kteří věděli příliš mnoho, je takto nakládáno nepohodlné vzpomínky jsou z jejich mysli prostě vymazány.

Práce se syntetickou telepatií by vyžadovala způsob, jak detekovat šesti miliwatové signály sluchové kůry o frekvenci 15 MHz, které ucho nezachytí.

Nová technologie, která využívá mikrovlny a vysokofrekvenční signály, umožnila sestrojení přístrojů, jež se dokáží „dívat" skrze zdi a vidí i do lidských těl podobně jako rentgen. Tato technologie byla vyzkoušena přinejmenším před deseti lety. Příslušníci bezpečnostních služeb by s její pomocí dokázali například sledovat podezřelého v jeho vlastním domě a zaznamenávat všechny jeho pohyby.

A dále schopnost vidět dovnitř mozku oběti by umožnila počítačovou manipulaci určitých mozkových center v hlavě dotyčného a to i tehdy, kdyby se pohyboval po celém domě.

Sečteno a podtrženo jedná se o věc stále otevřenou! Technicky je to všechno možné, jediné, co chybí, je veřejná debata. Bez této debaty by se budoucnost mohla stát skutečným „temným místem".

Vypínáme Internet a vracíme se zpět k ušlechtilým bytostem ... chceme vidět jiný svět, svět plný lásky, klidu a míru svět andělů svět, který si mnozí z nás dokáží sami ve svém nitru vytvářet a z něho pak lidem rozdávat!

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar