Tipy a inspirace

A+ A A-

CO JE ČLOVĚK...? Praktická doporučení

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Motto:

Jak často se pravda zdá pravdě naprosto nepravděpodobná, neboli lež je vždy zajímavější než pravda a často i pravděpodobnější.
                                                                                              Anatole France

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem.
                                                                                  Anatole France

Vezměte průměrnému člověku lež a berete mu zároveň štěstí.
                                                                                     Luc Clapiers De Vauvenargues

Lež bývá často jednodušší než pravda. Proto je k pravdě potřeba větší síly.

 

images

 

Pokračování článku CO JE ČLOVĚK? Zprávy mimo dosah signálu.
Autor: T.Kilian

V souvislosti s rozšiřujícím a prohlubujícím se poznáním o skrytých schopnostech člověka týkajících se možností neuvěřitelného zkvalitnění jeho kondice (viz nedávný článek o indickém jogínovi, který nemusí 70 let jíst ani pít a ani vyměšovat a jen medituje), stavu vědomí a možnosti vyléčení se i z nevyléčitelných nemocí (viz zmínky o zázračných vyléčeních od filipínských léčitelů, německého léčitele z poloviny 20.století Bruno Göringa, uzdravení z francouzských Lurd, kde je zdokumentováno 4000 případů vyléčení a z novějších takřka zázračných sebevyléčení se z rakoviny   třeba u cyklisty Lance Armstronga nebo americké zpěvačky jménem Anastacia) přicházejí i požadavky týkající se intenzivnější možnosti sebeléčení, prevence a upevnění vlastní zdravotní kondice. Díky současné, takřka  masové možnosti  sdílet informace po celém světě je dnes pokrok v poznání neuvěřitelný.
Moderní a „in“ je být nejen zdráv, dobře vypadat a být nejen v dobré fyzické kondici, ale být fit i duševně a co nejvíc tak oddálit stárnutí.
S tím, jak přibývá osobní svobody jednotlivce a možnosti více se věnovat regeneraci a očistě, přibývá i  míry náročnosti tuto svobodu unést a nezneužít volného prostoru k sebeničení. Díky technickému pokroku a s tím spojenému nárůstu životního tempa je ve hře i stoupající psychická zátěž v kontrastu s minimální zkušeností jak účinně relaxovat a obnovit rezervy právě v psychické oblasti. Není daleká doba, kdy se o vlivu psychické úrovně na zdraví víceméně mlčelo a nebo se význam mentální úrovně hrubě podceňoval či spíše zesměšňoval. Pokud byl člověk nemocný tak více méně v souvislosti s tělem, protože být nemocný na duši nebylo nikdy moc  košer a ani současná postmoderní společnost se s poruchami myšlení a cítění jako projevy nemoci nesmiřuje snadno.  Nic na tom, že jak duševní tak tělesná úroveň spolu vytvářejí harmonickou jednotu a byly odedávna vnímány spolu s tělem jako jedna ze dvou stránek téže mince. Praktičtější přirovnání je se systémem spojitých nádob.    Málokoho už dnes překvapí opak, tedy to, že jsou tyto úrovně odděleny, resp. že mají obě pouze hmotnou povahu, jak se ještě v dobách vědeckého materialismu věřilo. Vnímání lidské existence a jejího projevu v energetické úrovni se nepřikládal  velký význam a  hovořit o nějakých subtilnějších energiích, vyzařování nebo energetickém poli  nebylo v tzv. seriózních vědeckých kruzích akceptováno a odsouvalo se spíše do oblasti podřadně nevědecké, mysticko-náboženské  a  spekulativní. Jakoby se opravdový pokrok na poli přírodovědeckého poznání, kdy od Einsteinových postulátů v kvantové fyzice uplynulo víc jak sto let, vědě o člověku a hlubších zákonitostech lidské existence vyhýbal a pochopení smyslu lidského bytí zakrnělo na úrovni počátků průmyslové revoluce.
Favorizování role lidského rozumu na úkor citu a intuice  bylo jasným argumentem osvícené vědy proti  čarodejnictví, magii a přírodnímu léčitelsví, které se s vyloženě zaostalými přístupy v léčení vylilo jako dítě i s vaničkou. Současný návrat k přírodě a jejímu léčebnému a regenerujícímu potenciálu  jistě není cestou zpět, ale stává se po neblahých zkušenostech s přehnaně racionálním a jednostranným přístupem jistou moudrou alternativou      a šancí, jak např. ve snaze vyhnout se vedlejším a nežádoucím účinkům chemických léků, nekontrolovatelnému  nárůstu elektromagnetického záření v lidském prostředí a stále víceméně nedostatečnému způsobu diagnostikování většiny nemocí a jejich projevů jen ve fyzickém těle. Lidé odedávna cítili, že tu je kromě vyloženě zjevné, smyslově prokazatelné a tzv. oficiální životní scény ještě i jiná, paralelní, běžným smyslům neviditelná a jakási tajemná sféra realizace lidské existence, kterou se v minulosti pokoušeli vyvolávat prostí spiritisté a v současné době např. senzacechtiví vyznavači UFO, novodobí šamani a nakonec i my všichni, kteří tak nějak cítíme nedostatečnost té běžné povrchně-materiální a konzumní existence, která nám i přes technické vymoženosti nedává uspokojivé odpovědi na ty nejzákladnější otázky lidského bytí. Popularita východních filosofií, duchovně-zdokonalovacích systémů a alternativní medicíny už není rozhodně jen přechodnou módní vlnou, ale stává se jakousi poslední nadějí, lidsky blízkou a stále více osvědčenou možností udržet se nad hladinou rozporuplné, nebezpečné a svým způsobem bezvýchodné situace, kam se současná společnost nechala vehnat. Po mnoha rozčarováních a zklamáních z nedostatečného léčení vědecké medicíny zejména pokud jde o chabé výsledky v péči o chronické stavy a pokud jde o komercionalizaci zdravotnictví jsou lidé už moudřejší a hledají příčiny svých potíží hlouběji, než jen v té viditelné, povrchní a proměnlivé materiální osobní úrovni.
Lidé více uvažují, srovnávají a snaží se přijít věcem na kloub. Mnozí z nás už vyzkoušeli léčitele, kartářku nebo se obrátili někam jinam, na zdroj kdy na tzv. normální věci rozum prostě nestačí.
Díky doslova informační explozi a záplavě médií popularizujících tajemno jako něco, jehož význam stále roste a poskytuje i určitou formu útěchy a naděje před katastrofickými scénáři současné krizové doby.
Úplně jiný a přitom koncepčnější, ucelenější a smysluplnější pohled na fungování člověka poskytují starodávná východní učení jako je tradiční čínská medicína, indická jóga nebo tibetský tantrismus. Jejich svobodnější, vícedimenzionální a efektivnější systém zdravovědy, kultivace těla i duše a celostního léčení je atraktivně patrný nejen v bojových uměních, ale i v životní moudrosti a zejména ekologičnosti svého mnohem jemnějšího a důslednějšího působení. Kdo by neznal čínskou akupunkturu, tai-chi, kung-fu nebo makrobiotiku. Přesto je východní anatomie a fyzilogie coby popisné disciplíny lidského těla mnohem složitější, než tyto nauky známé u nás západě.                  
Učení o meridiánech -energetických drahách, čakrách -energetických centrech a jemných tělech vytvářejících auru –energetický obal, svou komplexností a logikou zaujalo na západě nejednoho profesionálního zdravotníka či laika.         Právě učení o jemných energiích jang a jin a jejich rovnováze vyjádřené proslulou monádou bylo už v minulém století díky politické blízkosti čínské kultury u nás dostupné a rozšířilo se např. jako akupresura, různá zdravotní cvičení či masáže mezi většinu lidí, což bylo vlastně i v zemi původu, Číně jejím smyslem. V současnosti existují dokonce i počítačové programy, které počítají při své diagnostice s prvky čínské medicíny a již v minulém století byl společným plodem práce amerických a sovětských výzkumníků program Prognos, který měl do hloubky otestovat zdravotní způsobilost budoucích astronautů na oběžné dráze v dlouhodobém stavu beztíže.
Není výjimkou, kdy se podobně komplexním přístrojem pod názvem Oberon pyšní i někteří laičtí terapeuti u nás a provádějí diagnostiku a léčení tímto nežádoucími účinky prostým přístrojem využívajícím např. princip biorezonance.
Zjednodušenou, ale účinnou formou je už delší dobu uplatňovaná metoda elektroakupunktury dle Volla, při které se měří biopotenciály koncových bodů prstů rukou a nohou. Podle principů TCM je právě rovnováha životní energie v energetických centrech-čakrách a energetických drahách podstatou zdraví, dobré funkce a kondice orgánů člověka. Tyto systémy navíc dokáží diagnostikovat nemoc ještě dříve, než se v těle projeví běžným způsobem.
Jelikož je pochopitelně zájem přenést tyto moudré principy co možná nejvíce i do  běžné prevence a zdravého života  současné populace, otevírá se tu prostor pro uplatnění principů východní zdravovědy formou speciálních cvičení, masáží, životního stylu, způsoby stravy a přírodního léčení vůbec.
K posílení proudění  a rovnováhy životní energie v jednotlivých meridiánech a v čakrách jsou už dnes známá různá cvičení, která propagují většinou indičtí,  japonští nebo korejští lékaři. K jejich podrobnější znalosti, praktikování a účinku  jistě poslouží rozsáhlá databáze nejen v českém jazyce na internetu nebo  již v dnes snadno dostupné literatuře.
Podle starověkých učení pocházejících většinou z východního prostředí, kde byla dříve  úroveň poznání mnohem vyšší  než na západě, nejsme nositeli jenom toho viditelného hrubo-hmotného těla fyzického, ale disponujeme i dalšími jemno-hmotnými těly dohromady tvořícími auru.
Kvalita těchto dalších, běžným zrakem neviditelných těl, odráží faktickou nejen fyzickou kondici, ale i kondici duševní. Běžně se kromě fyzického těla zmiňuje existence těla éterického, emočního (astrálního), mentálního a duchovního.
 
Nejblíže fyzickému tělu je éterické vibrační pole a jak je uvedeno v Základní knize o čarách autorů Sharamon, Baginski, kmitá toto tělo nejnižší frekvencí. Vyššími frekvencemi vibrují těla astrální a mentální a nejvyšší kmitočet má duchovní úroveň. Vibrační pole (suma jemných těl - aura) představují nosiče vědomí na určitých frekvencích, a když se tato frekvence zvýší, zprostředkovávají člověku vyšší intenzitu a kvalitu životní energie, cítění a poznání v oblasti své specifické funkce. Jednotlivá vibrační pole od sebe nejsou oddělena a pronikají se navzájem. I jasnovidec je múže nazírat tak, že se zaměří na konkrétní obal a zde určí jeho kvalitu. Éterické tělo je nositelem tvůrčích sil pro tělo fyzické. Je ale také nositelem vitální (životní) síly a fyzické citlivosti. Éterické tělo získává životní sílu ze slunce prostřednictvím solárního plexu - čakry manipůry a prostřednictvím základní čakry muladháry zemskou energii. Síla éterického těla je asi kolem 5 cm. Pokud je hlad organizmu nasycen, resp. je nastolena rovnováha energie v tělesných buňkách, vyzařuje energie skrze čakry a póry mimo tělo. Jasnovidci vnímají energii éterického těla jako ochranný plášť, který zabraňuje škodlivým látkám a nemocem v proniknutí do těla a současně vyzařuje energii do okolí.
Je-li tato ochranná vrstva neporušena, člověk prakticky nemůže onemocnět z vnějších příčin. Negativní myšlenky a emoce, stejně jako způsob života v rozporu s přirozenými potřebami těla mohou éterickou životní energii narušit, čímž ztrácí vyzařování na síle a intenzitě. Jde o nevhodný způsob stravy, intoxikace alkoholem, drogami a nikotinem a přetížením a vyčerpáním organizmu nevhodnou životosprávou (nedostatek spánku, přemíra zátěže, nevhodné a nezdravé prostředí). Vznikají zesláblá místa v auře, nebo dokonce „trhliny“ a „díry“, kudy do těla pronikají nežádoucí negativní vibrace, resp. tudy naopak uniká vlastní životní energie. Na základě úzké souvislosti mezi stavem fyzického těla a vyzařováním éterického pole se často mluví o „zdravotní auře“. Dříve než se nemoci projeví ve fyzickém těle, projeví se v éterické auře, kde mohou být poznány a také léčeny. Éterické tělo (vibrační pole) a s ním tělo fyzické reaguje a odráží velmi silně myšlenkové impulzy vycházející z těla mentálního (myšlenkově-psychického).
Tím je možno odůvodnit úspěšný vliv pozitivního myšlení na zdraví, kdy cílenými sugescemi můžeme podporovat zdraví našeho těla.  Další důležitou funkcí éterického těla je zprostředkovávat fyzickému tělu vyšší vibrační pole.  Je-li éterické tělo oslabeno, je oslabena také vzájemná výměna informací a toky energie a člověk pak působí dojmem nezúčastněné bytosti.

Dalším obalem fyzického těla je emoční (astrální) vibrační pole zaujímající prostor o velikosti stávajícího fyzického těla. Emoční (astrální) tělo je nositelem pocitů, emocí a charakterových vlastností. U jednoznačně charakterově vyhraněného člověka a u člověka, který rozvíjí výraz svých citů  a sklonů je toto vibrační pole jasnější a čistší s vykrojenými obrysy kopírujícími tvar těla fyzického na rozdíl od lidí málo vyvinutých, kde má astrální tělo obrysy sotva znatelné projevující se jen jako nepravidelně rozmístěné obláčky bez souvislých kontur. Aura emočního těla je oválná a může vyzařovat až několik metrů kolem člověka. Emoční aura je v ustavičném pohybu.
Vedle základních, víceméně konstantních, hlavních barev se v emoční auře zrcadlí také momentální pocity a vzruchy. Je to hra neustále se měnících odstínů barev.
Negativní emoce jako strach, hněv, stísněnost nebo obava zapříčiní v auře vznik tmavých mrakovitých útvarů. Čím více člověk otevře své vědomí lásce, toleranci, oddanosti a snášenlivosti,  tím jasněji a čistěji vyzařují barvy jeho emoční aury.
Emoční vibrační pole určuje u průměrného člověka nejvíce ze všech polí jeho pohled na svět a skutečnost. Vibrace neosvobozených emocí, nevědomé strachy, pocity odmítání, chybění sebedůvěry představují nevědomé poselství předávané vnějšímu světu. Zde se také uskutečňuje  princip  vzájemného přitahování.  Je to jako ve světě myšlenek. Stejné přitahuje stejné nebo-li „vrána k vráně sedá“..Znamená to, že v kontextu s emocionálními vibracemi dochází ke kontaktu a setkávání lidí a událostí, které zrcadlí, co my vědomě odmítáme nebo chceme odmítnout, popř. čeho se obáváme.
Tímto způsobem nám slouží okolní svět jako zrcadlo pro všechny ty prvky našeho vědomí, které jsme úmyslně potlačili do oblasti nevědomí. Skutečně, námi potlačené pocity se pokoušejí udržet se v emočním vibračním poli  při životě a pokud možno i sílit. Tak nás stále znovu a znovu uvádějí do situací, které vzbuzují opakování původních emočních vibrací, protože jejich frekvencemi opět ožívají.  Je to jako s negativními charakterovými vlastnostmi, kterých se musíme a chceme zbavit, protože jsou stále magnetem pro podobné zlo a ve své podstatě se tak stávají příčinou těžkostí, obtíží a  nemocí. Frekvence strachu v člověku ho vtahuje do situací, ve kterých je tento strach znovu potvrzován. Jestliže má agresivitu, bude se stále znovu setkávat s lidmi, kteří žijí na vlnách vzteku a agresivity. Vědomé myšlení a myšlenkové zaměření  mentálního vibračního pole má vliv na emoční vibrační pole, které se řídí svými vlastními zákonitostmi. Mentální vibrační pole může ovládat vnější chování, ale nedokáže zrušit nevědomé emoční struktury. Tak může např. nějaký člověk vědomě toužit po lásce nebo úspěchu a nevědomě vyzařovat právě frekvence energií nelásky nebo naprostého nedostatku důvěry, které mu zabrání, aby svého vědomého cíle dosáhl.
Emoční struktury přetrvávají, pokud nejsou rozpuštěny do následujících inkarnací, protože emoční vibrační pole přetrvává přes fyzickou smrt a při nové inkarnaci se spojuje s novým fyzickým tělem a předurčí to kvalitu života v dalším vtělení, má-li se toto uskutečnit opět zde na zemi. Jestliže jsme skutečně pochopili tyto souvislosti a nesetrváváme-li jen v tušení stínu, musíme se nutně přestat vidět v roli „oběti“ a přestat svalovat vinu za naše slabosti a trápení stále na ostatní lidi nebo na různé „nepříznivé“ okolnosti. V tomto poznání je pak velký potenciál osvobození, neboť pak už víme, že máme osud převážně ve vlastních rukách a můžeme začít měnit náš život tím, že začneme měnit sebe sama. Převažující část „pocitového uzlu“ v emočním vibračním poli je v oblasti čakry solar plexus, který se nazývá Manipúra.
Tato čakra v úrovni břicha, kterou máme díky nesprávnému způsobu dýchání a nesprávnému zacházení s emocemi převážně  ne zcela správně funkční, nám zprostředkovává přístup k emocím a emočním strukturám. Osvobození nevyjádřených emočních struktur může nastat pouze pomocí duchovního vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a blaženosti Vyššího Já – naší pravé (duchovní, božské) Podstaty, a které nám zároveň umožňuje poznat svým celistvým, univerzálním  pohledem také vnitřní souvislosti jevů. Tohoto spojení dosáhneme přes čakru srdce-Anahátu  a korunní čakru temene hlavy Sahasráru.
Vyšší Já nesoudí a nerozděluje zážitky na „dobré“ a „zlé“. Ukazuje nám, že si procházíme určitými zážitky jen proto, abychom porozuměli, které pocity a která jednání mají za následek odtržení a vzdálení se od božské prapodstaty a způsobují tak utrpení, a také abychom se naučili znát kosmické (vyšší, duchovní)  zákony včetně zákona vyrovnání. V životních situacích, ve kterých se dnes často cítíme jako „oběti“, jsme byli v minulých inkarnacích často jako „původci“. To ale neznamená, že bychom na to měli stále doplácet a pořád trpět. Stále se nám dává ohromná příležitost se z vlivu karmy vymanit a osvobodit. V prvé řadě bychom se měli přijmout takovými, jakými jsme a neodporovat tomu, co nás potkalo a čím si procházíme. Když svůj osud přijmeme a víceméně za něj poděkujeme, vytváříme podmínky, aby se věci začaly měnit k lepšímu.  
Otevíráme se tak proudu vyšší energie, než kterou disponujeme a dostáváme tak sílu svůj osud překonat. Ono duchovní doporučení „ne má, ale tvá vůle se staň“ se realizuje formou milosti, která díky naší pokoře a umenšení ega přebírá největší část úkolu na sebe a pomáhá nám nastolit potřebnou změnu, kterou bychom stejně neměli sílu sami zvládnout. V praxi to znamená to, že když se spojí vibrace našeho duchovního a emočního pole, začne naše emoční vibrační pole kmitat rychleji a odvrhne všechny nastřádané negativní zážitky reprezentované nižšími frekvencemi. Tím mizí i emoce vázané na tyto zážitky a je nám umožněno odpustit sami sobě i druhým. S postupným uvolňováním těchto zakořeněných emočních struktur začíná vibrační pole vyzařovat hluboké pocity lásky a radosti bez vnější příčiny. Emoční aura a naše vyzařování pak přitahuje štěstí a lásku, po které naše duše od pradávna touží včetně zdraví a naplnění, kterým je splnění poslání, které si naše duše při vstupu do tohoto světa sama svobodně a dobrovolně vybrala s cílem vyléčit sebe a pomáhat  léčit i tento svět.
Dalším obalem je mentální vibrační pole, které, jak označení napovídá, je nositelem myšlenek a idejí a to jak racionálního tak intuitivního původu. Frekvence mentální aury je vyšší než energie éterického a astrálního těla a zasahuje mnoho metrů dál, dále než dosah energie obou předchozích těl dohromady. U duchovně málo vyvinutých jedinců má charakter mléčně bílé substance s matnými barvami tvořícími neprostupnou strukturu, jakoby mlhu. Čím živější myšlenky jsou a čím hlubší je duchovní poznání, tím jasněji  a intenzivněji září barvy jeho mentálního proudění. Původní funkce mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat vyšší univerzální pravdy, kterými je zásobováno z duchovního těla a aplikovat je na konkrétní praktické situace tak, aby jejich řešení bylo v souladu s duchovními zákony. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny se projevuje jako vnuknutí, intuice nebo obrazy a mentální tělo je transformuje do formulovatelných myšlenek, které mají konkrétní obsah. Impulzy z duchovní úrovně transformované mentální úrovní nám zprostředkovávají vhled do pravé přirozenosti věcí, jsou svou strukturou holografické na rozdíl od lineárního chápání vycházejícího jen z racionální úrovně.  
Přístup k vyšším vibracím mentálního pole je ve spojení čelní čakry s čarou temene hlavy. Je-li mentální vibrační pole dokonale rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního vibračního pole a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a poznání Vyššího Já.
Frekvenčně nejvyšší je vibrační pole duchovní (kauzální). U málo duchovně rozvinutých a víceméně nevědomých lidí zasahuje asi 1 m od těla fyzického. Duchovní vibrační pole - aura dokonale probuzeného člověka může zasahovat i několik kilometrů přičemž původní vejčitá forma se změní v pravidelný kruh. Duchovním vibračním polem získáváme jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s čistým, božským bytím, všeobecným prazákladem, ze kterého vyvstává stálým rozením všechno existující.
Z této roviny máme také přístup ke všemu stvořenému. Z duchovní roviny bytí proudí ustavičně  nejvyšší a nejzářivější energie do duchovního vibračního těla duchovního člověka.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar