Tipy a inspirace

A+ A A-

Umrtvování zubů

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Injekční anestezie je nejčastější a nejznámější formou umrtvování zubů. Dopravuje chemické látky co nejblíže nervům, kde potlačují ostrou bolest. Znamená to, že vrtání zubu je úplně bezbolestné a občas se stane, že unavený pacient si při zpravování zubu může i zdřímnout. Jediná známka, že se něco v ústech děje, je stříkání chladícího spraye do úst a kolem pobíhající sestřička. Při tahání zubu, nebo jiném chirurgickém výkonu, opět není cítit ostrá bolest, pouze tlak. Ten už celý proces znepříjemňuje a nelze říct, že by se jednalo o procházku růžovou zahradou. Navzdory němu, je však výkon snesitelný a dá se v klidu přetrpět. Účinky takovéto formy znecitlivování zubů  přestávají asi po dvou hodinách.

 

 

 

 Vyhněte se „umrtvování zubů“

 

Většina zubařů považuje vytváření kořenových kanálků za běžný postup v zubním lékařství – jakousi lepší alternativu k odstranění vážně oslabeného zubu. Rostoucí počet lékařů, včetně zubařů,nicméně věří, že kořenové kanálky mohou způsobit nebo přinejmenším přispět ke vzniku velkéhopočtu onemocnění a degenerativních chorob.

 

Dr. Richard Hansen, D.M.D., ředitel Střediska pro pokročilou stomatologii v kalifornském Fullerton, říká: „Dentisté konečně musí přestat vrtat do jinak bezchybných dětských zubů s maličkou kavitou, jen proto, aby pak mohli do vzniklé díry nacpat velkou stříbrnou výplň. Hal Huggins, DDS, MS, platí za nejkontroverznějšího zubního lékaře na světě, protože se vytrvale pokouší přimět zubní lékařství k tomu, aby přestalo užívat v plombách rtuť. V následujícím textu je zmíněno jen několik z mnoha onemocnění a stavů, které mohou způsobit bakterie žijící v kořenových kanálcích.

 Kořenové kanálky jsou téměř vždy infikované a téměř vždy z nich budou neustále proudit bakteriedo krevního oběhu. Většina dentistů s tím pravděpodobně nebude souhlasit a budou tvrdit, že kvůlibakteriím žijícím v kořenovém kanálku odumřelého zubu nikdy nemůžete onemocnět. Poctivý zubař ovšem ví, že úplně sterilizovat kořen zubu je nemožné. Jestliže je to vyloučeno, nelze množení bakterií zabránit. Kořeny zubů jsou navíc dobře zásobovány krví. Pokud tedy v dutině vznikne infekce, pročby odtud nemohla proniknout do zbytku těla? Vnikne do čelisti a následně i do krevního řečiště.

Problém s „umrtvenými zuby“ je všudypřítomný – každoročně jich přibude téměř 60 miliónů. Konstatování: „Musíme otevřít kořenový kanálek,“ je téměř tak běžné, jako slyšet, že potřebujete plombu.Tato varianta pro stomatologickou profesi samozřejmě není k zahození, protože lidé přicházejí o zubyjen neradi. Je to jediný dostupný léčebný postup, jak zachránit nemocný zub. Ale je bezpečný?

Máme vědecky podložené znalosti, potvrzující, že jde o netoxickou alternativu k extrakci?

 To zdaleka nejsou nové otázky. Už Dr. Weston Price, působící od 1910 do roku 1920 na Mayo Clinic, popisoval nálezy bakterií žijících v kořenových kanálcích. Tyto bakterie vyvolávaly u 80 až 100% zvířat, na něž byly přeneseny, stejná onemocnění, jako u lidských dárců jejich kultur. Ve 100% případů mohly být přeneseny především srdeční choroby. Výsledky tehdejšího Priceho výzkumu ve Spojených státech úspěšně ututlaly rozličné spolky stomatologů. Toxic Element Research Foundation (TERF), identifikovala uvnitř zubních kořenových kanálků četnépatologické bakterie za použití moderní testovací technologie DNK. Nacházely se také v čelistní kosti a ještě více jich bylo v místech po špatně vyhojených extrakcích. K tomu ve více než 99% případůdochází zejména po vyjmutí zubu moudrosti. Velké nedostatky při hojení jsou navíc často nalezenyv čelistní kosti. Jde o dutiny po kořenech zubu moudrosti a jiných místech, nazývané „kavity“.

 Posledním přáním Dr. Westona Price bylo, aby po něm někdo převzal štafetu a zpřístupnil těžce získané výsledky jeho dlouholeté práce veřejnosti. Ujala se toho Toxic Element Research Foundation, která nezvratně potvrdila Priceho výzkum za použití nejmodernějších testovacích technik.

 

Otázka tedy zní: co s tím udělají pacienti, zodpovědné úřady a stomatologové?

 

Nezisková výzkumná nadace TERF usiluje o vzbuzení zájmu komunity výzkumníků a současně vyzývá veřejnost, aby vzala na vědomí potenciální problémy sdružené se stomatologickými materiály a postupy. Informovaný souhlas s potenciálními problémy zjednodušuje zasvěceným pacientům rozhodnutí, zejména v případech hrozící újmy na zdraví.

 Endodoncie – záchrana zubu vytvořením kořenového kanálku. Komici si z této procedury a s ní sdružených bolestí dlouhá léta dělali legraci. Málokterý ovšem tušil, že bolestí to nekončí. Mikrobiologové z Mayo Clinic a stomatologické asociace už v roce 1908 zjistili, že z kořenových kanálků mohou do krevního oběhu prostupovat bakterie a jejich toxiny, které následně putují na libovolné místo v těle, kde mohou vyvolat onemocnění tkáně nebo orgánu. Stomatologická asociace znepokojená otázkou odpovědnosti ovšem trvala na tom, že komůrku po nervu v centru zubu lze účinně sterilizovat a tělo přijme zub s kořenovým kanálkem jako „nemrtvý“, jak se tomu říkalo předtím – či nově jako „devitalizovaný“ zub – což je mnohem přijatelnější termín pro kořenový kanálek. Mimochodem, devitalizovaný znamená mrtvý…

 Proč byl Dr. Weston Price, jeden z nejvýznačnějších stomatologických výzkumníků všech dob, zesměšňován, a proč přední stomatologové ještě i 60 let po jeho smrti prohlašují výsledky jeho výzkumu za neplatné? Protože se bojí! Odhalení pravdy o toxicitě prosakující z kořenových kanálků by totiž na stomatologickou asociaci i jednotlivé zubaře uvalilo obrovskou odpovědnost. Mohlo by to zruinovat velmi výnosnou praktiku zubního lékařství. Sdružení US dentistů, dnes American Dental Association (ADA), dodnes trvá na tom, že výsledky výzkumu Dr. Price a Mayo kliniky jsou neplatné. Price se prý mýlil. Pro podporu jejich tvrzení ovšem neexistuje žádný vý- zkum, a žádný ani nelze provádět. A účelová, fakty nepodložená rozhodnutí Američanů, jako ob- vykle bez jakéhokoli vlastního přezkoumání, pohodlně akceptuje celá odborná veřejnost. Kdyby nějaký zubař vyslovil pravdu o kořenových kanálcích nebo dokonce jen naznačil, jak mohou být nebezpečné, hrozí mu v USA ztráta licence.

 Zubaři se prostě bojí ztráty zdroje nemalých příjmů, kdyby uznali umrtvený zub jako potenciální zdroj nákazy. Před nedávnem navíc viděli, jak mnozí z jejich kolegů přišli o licenci jen proto, že poukázali na toxické působení rtuti v takzvaných „stříbrných“ amalgamových plombách. Ty ve skutečnosti obsahují 50 procent rtuti, kterou dnes nesmíme mít doma ani v teploměru – zato v ús tech až několikanásobné množství…

 Existuje spousta nových nemocí s „nezjistitelnou etiologií“, jinak řečeno „nikdo nemá ani ponětí, odkud se berou“. Mnozí zubaři a lékaři zaměření na celkový zdravotní stav pacientů už ale začínají uznávat, že řada nevyléčitelných nemocí dlouhodobě neodpovídajících na žádnou léčbu vykazuje zlepšení při současném zpevnění imunitního systému pacienta poté, kdy je odstraněn zub s kanálkem. Přesto je proti zubařům, kteří se postaví za své pacienty proti ADA, užíváno výhružek, soudních procesů a profesionálního ponížení.

 

Jak velký je problém kolem kořenových kanálků? ADA roku1990 nastavila zubařům cíl (kvótu) provést do roku 2000 v USA 30 miliónů endodokcií ročně. US stomatologie to zvládla už do roku 1999 a následně byla laťka zdvižena na 60 miliónů zásahů ročně.

 Zeptejte se přátel, kolik z nich podstoupilo zákrok umrtvení zubu. Kolik z nich se léčí s nějakým blíže nedefinovaným, vleklým onemocněním? Zhruba 90% lidí léčených s chronickým onemoc- něním prodělalo ošetření kořenových kanálků. Zkoumání shromážděných dat tisíců léčených lidí u TERF naznačuje, že je to ten případ.

  Dr. Josef Issels z Německa například zjistil, že endokcii podstoupilo 97% domněle „terminálních“ rakovinových pacientů, které v průběhu 40 let ošetřoval a zachránil. A nikdy nezačal s léčbou, dokud nebyly odstraněny všechny zuby s kořenovými kanálky.

 Podle TERF skutečnost, že lidé trpící roztroušenou sklerózou, Lou Gehrigovou chorobou, sžíravými vředy, leukémií, cukrovkou, artritidou a spoustou dalších autoimunních chorob, mají v ústech mrtvé zuby s kořenovými kanálky, není náhoda. Jak ukázalo zlepšení tělesného stavu a pozitivní změny krevní chemie, ústup těchto nemocí nastal po odstranění toxických dentálních stimulů (rtuti, niklu, hliníku, kořenových kanálků a kaveren) společně se stimulací imunitních systémů postižených.

 Umrtvením zubu vytvořením kořenového kanálku jsou tisíce životů každodenně vystaveny riziku. Jestliže tito pacienti navíc trpí genetickým oslabením nebo mají nalomený imunitní systém, jsou i se svými rodinami odsouzení k finančním, ale hlavně zdravotním ztrátám, které likvidují jejich schopnost pracovat, hrát si, zakládat rodiny a těšit se ze života, svobody a obyčejného lidského štěstí. Výzkumníci z TERF věří, že mnoho těchto nemocí vůbec nemusí být.

 

 Příčina je prostá. Uvnitř a v okolí kořenových kanálků byly zjištěny a identifikovány extrémně toxické anaerobní bakterie.

 

 Pokračování článku na http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2013020001

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar