Tipy a inspirace

A+ A A-
Lidské tělo

Jde o léčivé houby, které mají silné antioxidační vlastnosti a dokážou nás rychle postavit na nohy i po těžké noci, zklidní a normalizují trávení.Tyto houby mají svůj původ a bohatou historii na Sibiři, kde jsou dlouhé staletí považovány za houby nesmrtelnosti. Jsou základem tradičního lidového léčitelství v těchto oblastech.

Chcete zhubnout?

Rozjezd nového roku a hubnutí jdou ruku v ruce. A to nejen kvůli kilům navíc z vánočního cukroví, ale hlavně kvůli předsevzetím, která si mnohdy ve snaze udělat pro sebe něco dobrého dáváme. Způsobů, jak toho dosáhnout, je celá řada. Jedna z nejnovějších metod hubnutí má navíc tu výhodu, že se u ní nemusíte vyhýbat sladkému.

Neléčíme tím, že potlačujeme příznaky a „zametáme je pod koberec“ jen pomocí např. průmyslově vyráběných chemických léků, ale zejména lidským přístupem s plným respektem k vyššímu rozměru člověka, který je kromě fyzického těla nosi telem i zatím ne zcela poznaného a definicemi postižitelného vědomí. Na tuto vyšší složku, která nás přesahuje, je tu nutno se více zaměřit a přistupovat nejen k pacientovi, ale i k sobě sama s úctou, respek tem a s plným uvědoměním si hodnoty lidské existence vůbec.

Nazývají to nástupem nanobionických super-rostlin. Vědci na MIT dávají rostlinám obrovskou sílu tím, že do jejich buněk umisťují miniaturní uhlíkové nanotrubičky. Některé z upravených rostlin zvýšily aktivitu svojí fotosyntézy až o 30 % ve srovnání s ro-stlinami neupravenými. Jiné byly schopné de-tekovat nepatrné stopy znečištění v ovzduší.

„Lidská bytost je částí celku, námi nazývaného Universum (Vesmír), částí ome-zenou v prostoru a času. Zažívá sebe, svoje myšlenky a pocity, jako něco odděleného od „zbytku“ – je to jakýsi typ optického klamu v lidském vědomí. Tento přelud je určitým vězením, které nás omezuje na naše osobní touhy a na náklonnost k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení rozšířením našeho okruhu soucítění tak, aby zahrnul všechna žijící stvoření a celou přírodu v její kráse.“ Albert Einstein

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar