Tipy a inspirace

A+ A A-

Zapomeňte na GMO - vědci tvoří bionické rostliny

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Nazývají to nástupem nanobionických super-rostlin. Vědci na MIT dávají rostlinám obrovskou sílu tím, že do jejich buněk umisťují miniaturní uhlíkové nanotrubičky. Některé z upravených rostlin zvýšily aktivitu svojí fotosyntézy až o 30 % ve srovnání s ro-stlinami neupravenými. Jiné byly schopné de-tekovat nepatrné stopy znečištění v ovzduší.

 

A to je jenom začátek.

„Záměrem je implantovat rostlinám funkce, které původně nemají,“ řekl Michael Strano, profesor chemického inženýrství na MIT.

 

LaboratořprofesoraStrana pracovala na propo-jení rostlinné biologiea nanotechnologií – v oboru nazývaném rostlinná nanobionika – tři roky ve snazezjistit,jak dát rostlinámnovéschopnosti.

 

Prvnívýzvouproně bylodostatnanotrubičkydo rostlin.Zalévánírostlin roztokem,kterýobsahoval nanočástice, se nabízí jako první a přirozený nápad.Alenefungoval, protožekořenyrostlinmají strukturu, kteráblokuje vstupnanotrubiček.

 

Místo toho se tým profesora Strana obrátil k průduchům – malé póry na spodní straně listů, které propouštějí oxid uhličitý dovnitř a kyslík a vodu ven. Výzkumníci objevili, že když natla-kovali roztok s nanočásticemi do stříkačky, mohli je dostat do rostlin skrze tyto průduchy.

 

„Je překvapivé, že to fungovalo, protože list je stvořen tak, aby byl velice selektivní mem-bránou,“ řekl Strano. Obvykle se skrze průdu-chy vypařuje z listu voda ven, ale v našem případě to jde opačným směrem.

 

Dalším krokem bylo dostat nanotrubičky do chloroplastu, což je organela uvnitř rostlinné buňky, kde probíhá fotosyntéza. Za tím účelem je vědci „zabalili“ do polymeru, který se přichytí
k tukové bublině obklopující organelu. Fungo-valo to perfektně. Tuková bublina zaváděla na-notrubičkypřímodovnitř,aniž by poškodily nebo opustily otvor, kterým se dovnitř dostaly.

 

Poté, co byla vyřešena „doprava“, mohli si vědci trochu „hrát“. Ke zvýšení účinnosti foto-syntézy přidalinanotrubičky,které mohouabsor-bovat širší spektrum světla, než rostliny obvykle absorbují.Test prokázal,že je to účinné,ale vědci ještě přesně neví, jak to vlastně funguje.

 

Skupina se rovněž pokusila zavést do rostlin uhlíkové nanotrubičky, které mohou v rostli-nách detekovat plyn oxid dusnatý. Pokud se rostlina setkala s tímto plynem, u některých z nanotrubiček uvnitř rostliny se projevovala fluorescence odlišné barvy. Různé typy nano-trubiček zabudovaných do rostlin by nás tak mohly upozorňovat na znečištění, pesticidy nebo houbové choroby ve vzduchu kolem nás.

 

Profesor Strano řekl, že jeho tým nyní pracuje na tom, aby ukázal, jak může nanobionika vy-tvořit rostliny s ještě více exotickými funkcemi – možná mohou rostliny indikovat více různých chemikálií nebo různých objektů.

„Bude toho ještě hodně,“ řekl.

 

Tento výzkum byl zveřejněn v časopisu Nature Materials.Hlavnímautoremzprávy bylbiologJuan PabloGiraldoz laboratořeprofesoraStrana.

 

Zdroj: http://www.pakalertpress.com/2014/03/22/forg et-gmos-scientists-are-creating-bionic-plants/

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar