Tipy a inspirace

A+ A A-

Zajímavosti

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Profesionální zásobování potravinami

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila, aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Obchodní služby Česko, s r. o. je česká firma působící na českém trhu hlavně v oblasti distribuce potravin a zásobování.

 Zajištění přípravy na získání certifikátu HACCP

Co je to HACCP? A jak rozsáhlá příručka musí být?

Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. Systém vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických předpisů. Jedná se o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží provozovateli k vytipování slabých míst tj. kritických bodů, jejich ošetření kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a zajištěna bezpečnost pokrmu.

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

RTL Czech je česká firma, která je poskytovatelem a navrhovatelem komplexních zákaznických řešení v oblasti skladování a distribuce potravinářského zboží.

Pojem kompletní logistika znamená v pojetí společnosti RTL Czech, spol. ro.

 • příjem
 • uskladnění
 • kompletace
 • služby přidané hodnoty
 • transport
 • svoz reklamací
 • oběh a evidence vratných obalů
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

I Vy na to máte

Bojíte se, že to nezvládnete? Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo?
Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent?
Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete?
Angličtina se dnes stává řečí naprosto nezbytnou, její význam se vůbec nedá srovnávat s jinými jazyky. Je naprosto jasné, že sféra vlivu angličtiny se bude dále rozšiřovat po celém světě, možná i na úkor národních jazyků. Bude nepostradatelná prakticky ve všech oborech a kdo ji nebude ovládat, bude stěží hledat uplatnění i v oblastech, kde byla dosud neznalost, nebo nedokonalá znalost jazyka možná

 studenti aj

Firma Bridges, s.r.o. se zaměřuje se na výuku angličtiny

a ostatních světových jazyků .Naší specializací jsu firemní a individuální kurzy.

Samozřejmostí je kompletní servis pro personální oddělení zahrnující kontrolu docházky, vstupní a výstupní audity a analýzu dosaženého progresu u jednotlivých studentů nebo studijních skupin.

Bridges, s.r.o nabízí zejména tyto druhy kurzů:

FIREMNÍ KURZY

Na firemní kurzy se naše škola specializuje a tudíž jsme Vám schopni nabídnout kvalitní servis. Jsme sehraný tým (klient jedná vždy s jednou pověřenou osobou), solidnost a snaha nabídnout zákazníkovi maximum je samozřejmostí. Daří se nám získávat stále nové klienty a hlavně si je udržet. Co se systému výuky týká, vycházíme vždy z přání klienta a našich zkušeností.

V rámci výuky nabízíme i další služby např.:

 • další jazykové audity
 • překladatelský servis

Vyučované jazyky jsou:

 • angličtina
 • němčina
 • ruština
 • francouzština
 • italština
 • španělština
 • čeština pro cizince.

Další možnosti krátce uvádíme:

 • zajištění kompletního jazykového auditu zdarma
 • vedení podrobné docházky studentů
 • slabším studentům rádi pomůžeme formou bezplatných konzultací
 • garance výměny lektora v případě Vaší nespokojenosti, i bez udání důvodu
 • hospitace našeho vedoucího lektora
 • hotline pro studenty
 • u větších firemních kurzů zpracování měsíčních hodnotících zpráv
 • nepřetržitá podpora ze strany našeho klientského oddělení
 • udělení certifikátů o absolvování kurzů
 • zajištění výukových materiálů

 

KONVERZAČNÍ KURZY

V průběhu celého školního roku nabízíme jak individuální, tak skupinovou výuku jazyků vhodnou především pro studenty nebo menší skupiny přátel či spolupracovníků. Možnost výuky v našich prostorách na Václavském náměstí!

Tyto kurzy realizujeme dle Vašich potřeb a za velmi zajímavých cenových podmínek. Vyučujeme kurzy konverzační, klasické i speciálně zaměřené. Kurz je možno platit postupně. V ceně je dojíždění lektora na místo, které si určíte, bezplatný jazykový audit, vypracování nabídky přímo dle Vašich požadavků a další služby. Bude nám radostí Vám vyjít maximálně vstříc. Kontaktujte prosím naši centrálu, kde Vám rádi sdělíme veškeré podrobnosti

 

SKYPE ENGLISH

Unikátní výukový projekt, který Vám umožní zdokonalit se v angličtině prostřednictvím telefonního spojení s naším lektorem z výukového centra. Výhodou je především časová flexibilita. Určitě jste si všimli, že pokud cizí jazyk neprocvičujete alespoň dvakrát týdně, úroveň Vašich znalostí roste jen velmi pomalu, anebo spíše klesá. Z našich zkušeností vyplývá, že nejde ani tak o čas, jako spíše o frekvenci výuky. Proto jsme přišli s naším projektem, který Vám umožní nejen udržovat nabyté znalosti, ale velmi efektivní a časově nenáročnou formou stále zlepšovat Vaši úroveň.

Pro koho je Skype English?

Náš projekt je pro všechny - od začátečníků až po velmi pokročilé, kteří potřebují pouze konverzaci či "osvěžení" svých znalostí. Pro začátečníky, věčné začátečníky, mírně a v určitých případech i středně pokročilé jsme připravili kombinaci výuky s našimi internetovými lekcemi. U vyšších stupňů pokročilosti připravíme individuální studijní plán na základě potřeb a přání studenta a podle jeho schopností. Zaměření na konverzaci či gramatiku, případně jiné.

 Výuka probíhá takto:

 • náš lektor se vždy spojí telefonicky se studentem v dojednanou hodinu,
 • optimální a minimální frekvence výuky je 2 x týdně 60 minut,
 • hodina probíhá na základě potřeb klienta 

Zatím jsme pro Vás připravili celkem 37 lekcí. U vyšších stupňů pokročilosti se postupuje ve stejné frekvenci podle individuálního studijního plánu. Frekvence a délka výuky může být libovolně dlouhá, záleží na přání studenta a na vzájemné dohodě. Při výuce je také vždy prostor na jakékoli dotazy studentů, týkajících se probírané látky či anglického jazyka obecně.

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU

Poskytujeme individuální přístup všem našim studentům. Výukový program připravujeme podle jazykové úrovně klienta a jeho časových a finančních možností. Kurzy vedou jak rodilí mluvčí, tak i lektoři s praxí a certifikáty. Cílem našich kurzů je naučit Vás anglicky myslet, abyste dokázali brzy přirozenou cestou tvořit věty se správnou anglickou strukturou.

Individuální kurzy na míru

Rádi pro vás vytvoříme kurz na míru dle Vašich požadavků. Můžete také vytvořit menší skupinku lidí, ať už s Vašimi přáteli či kolegy, a sdílet tak náklady na výuku.

Čas, frekvenci i den výuky si volíte sami. Kurzy probíhají na Vámi zvoleném místě nebo v našich prostorách na Václavském náměstí. Vždy se snažíme vyjít maximálně vstříc Vašim požadavkům.

student  

INTERNETOVÁ VÝUKA

Internetová výuka je určena jak pro začátečníky, tak pro velmi pokročilé studenty. Máme propracovaný systém, co se těchto kurzů týče, které jsou dále děleny právě podle náročnosti.

Připravili jsme pro Vás tyto internetové kurzy:

 • interaktivní výuka
 • business English

Interaktivní výuka anglického jazyka je určena především pro začátečníky až mírně pokročilé. Ve výuce je použita metoda přemostění Bridges.

Základ každé lekce business English je vždy tvořen článkem z The Financial Times a na něj navazují cvičení. Ta si kladou za cíl nejen rozšířit Vaši slovní zásobu, ale také pochopit rozdíly při použití jednotlivých frází a slovních obratů. Lekce jsou určeny pro všechny, kdo se chce v dané problematice zdokonalit, především pak pro pokročilé a velmi pokročilé.

KURZY NA MÍRU

Ušijte si ho i Vy...

Víme, že výběr správného typu kurzu co se týče metody a frekvence výuky, či počtu studentů ve skupině apod., je velmi těžké rozhodnutí, na kterém závisí úspěšnost celé výuky a efektivita práce v daném kurzu. Můžeme Vám nabídnout možnost, ještě před tím než se do jakéhokoliv kurzu přihlásíte! Zjistit, co vlastně chcete výukou sledovat, na jakou úroveň znalostí se chcete dostat a hlavně k čemu chcete získané znalosti využít.
Pomůžeme Vám sestavit možnost, která by pro Vás byla nejvýhodnější a zároveň nejeefektivnější a zároveň Vám umožníme tento navržený kurz zrealizovat.

Bridges, s.r.o.

Václavské náměstí 21

110 00  Praha 1

více na www.bridges.cz

 

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Profesionální zásobování potravinami

Pegas, spol. s.r.o. je ryze českou soukromou firmou, která má dvacetiletou tradici v zásobování potravinami na českém trhu. V minulosti působila i jako maloobchodní prodejce a dodavatel masa a masných výrobků s vlastním řeznickým provozem. Tento provoz ale v roce 2005 ukončila, aby se mohla plně věnovat zásobování a rozšířit sortiment.

Do naší nabídky prodávaných produktů patří zejména výrobky společnosti VITANA a.s. Jedná se výrobky z prvotřídní kvality za velice výhodné ceny.

Vitana umí potěšit každého bez ohledu na pokročilost jeho kuchařského umění. Její produkty umožňují rychlou a snadnou přípravu chuťově zajímavých a kvalitních pokrmů, ale poskytují i inspiraci při vaření náročnějších jídel.

V portfoliu výrobků značky Vitana se můžete setkat jak s tradiční českou chutí, tak s výrobky odpovídajícími aktuálním chuťovým trendům. K hlavním kategoriím patří standardní polévky, instantní polévky, hotová jídla, omáčky, bujóny, minutky, koření a kořenící směsi. Další skupinu tvoří přílohy jako rýže, luštěniny, těstoviny nebo bramborové výrobky. Sladký segment zastupují moučníky a přípravky na pečení.

 

 • Bramborové těsto
 • Vegeta Natur pro děti
 • Vídeňský dort
 • Vřetena
 • Peperonata
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar