Tipy a inspirace

Finance

Společnost na kapačkách

Dokud budeme v zajetí hodnot: „Zisk nade vše“, budeme společností nemocnou. O to více, že mnoho lidí si své sociální postavení a jeho důvody vůbec neuvědomuje. Tito lidé pak často hlasují v přímém rozporu se svými zájmy a nezřídka se ztotožňují s něčím snovým, nereálným. Buď se identifikují s těmi, kdo je ovládají a manipulují jimi, nebo s těmi, kteří jim nabízejí „alternativu“, ovšem jenom naoko, aby ve výsledku byli opět těmi, kteří budou ovládat a manipulovat.

Filozofie je hledáním moudrosti, která je nezbytným předpokladem pro úspěch v každé oblasti života včetně politiky. Podlé mého soudu je moudrost nepodmíněným dobrem. Nikdy nemůžete být příliš moudrý. Všechna ostatní dobra, o něž usilujeme, jsou pro nás však dobrá jedině pod podmínkou, že jsou užita moudře. Proto musíme nutně usilovat i o moudrost, aby všechno naše další snažení vedlo k dobrému životu, což je nakonec společný cíl nás všech.

Ekonomka Švihlíková o deformaci demokracie

Ve své nové knize „Jak jsme se stali kolonií“ to důkladně rozebírá - zde jsou ukázky, které se týkají transformačního procesu, jenž tu po roce 1989 probíhal.

Okolo 250 tisíc lidí se zúčastnilo v Berlíně demonstrace proti uzavření dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Dříve organizátoři prohlásili, že akce se má zúčastnit až 100 tisíc lidí. Vzhledem k počtu účastníků se protestní pochod od hlavního vlakového nádraží k Vítěznému sloupu v centru města zřejmě stane jednou z největších demonstrací v Německu za poslední léta.

The Collapse of Saudi Arabia is Inevitable

In a letter circulated among Saudi princes, its author, a grandson of the late King Abdulaziz Ibn Saud, blamed incumbent King Salman for creating unprecedented problems that endangered the monarchy’s continued survival. “We will not be able to stop the draining of money, the political adolescence, and the military risks unless we change the methods of decision making, even if that implied changing the king himself,” warned the letter. Whether or not an internal royal coup is round the corner – and informed observers think such a prospect “fanciful” – the letter’s analysis of Saudi Arabia’s dire predicament is startlingly accurate.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar