Tipy a inspirace

Finance

Will this be revealed to be a baseless panic, or is these the last weeks above ground? Only time will tell, but take heed according to what information is out there. Just be ready if it really does happen.

Washington´s Blog uveřejnil zajímavý článek týkající se vzniku a pozadí eura, který potvrzuje, že euro je instrumentáriem geopolitických zájmů k ovládnutí Evropy.

Braňte pokroku za každou cenu

Stejně jako chceme, aby u nás existoval trh a možnost pro schopné lidi vyniknout, měly by existovat i životní rámce pro ty, kteří tempo nestíhají. Vedle rychlovlaků mají být i couráky a malá nádraží s čekárnou. Vedle velkých firem platících daně i prodavači melounů u silnic.

Jak provozovat politiku, aby sloužila lidem

Aby politika byla dobrým nástrojem k obstarávání věcí společných, potřebujeme lepší poslance a senátory v parlamentu a občanům i občanské společnosti prospěšný program. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak zlepšit složení Sněmovny PČR.

Přímá a zastupitelská demokracie

U početnějších lidských společenství, v městech, zemích a státech, je problém, jak vybrat toho, kdo má rozhodovat. Někde to bylo ponecháno jako dědičné právo potomků panovníka, nebo na volbě šlechty, pokud se vlády nezmocnili hospodářsky nejsilnější oligarchové. Každý vládce tohoto typu musel počítat s nespokojeností většiny obyvatelstva tvořené občany bez zvláštních výhod.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar