Tipy a inspirace

A+ A A-
finanční prognózy

Zcela nezbytné je to, aby se nemohl vynořit žádný eurasijský vyzyvatel US, který by byl schopen dominovat Eurasii, a tak se tudíž stát vyzyvatelem Ameriky.“ Zbigniew Brzezinski, Velká šachovnice 1997

Ekonomka Ilona Švihlíková, vedoucí katedry politologie a společenských věd na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, říká, že Nastávají změny na trhu práce, objevují se nové fenomény, jako je dlouhodobá nezaměstnanost, pracující chudoba, neuspokojivé částečné úvazky, marginalizace práce,“ objasnila ekonomka. Vznikají nadnárodní společnosti, dochází k nárůstu finanční ekonomiky. „To vše je spjato s tím, čemu se říká sociální stát, který byl považován za velký výdobytek poválečných padesátých let,“ upozornila.

Eskalovalo se to rychle. Ještě před týdnem to vypadalo, že se Washingtonu povedlo (alespoň prozatím) přesvědčit klíčové US spojence, aby se zdrželi vstupu do Asijské banky investic do infrastruktur, tj. do sinocentrické instituce zaměřené na pomoc s rozvojem Asie, jejímž účelem je být rivalem US a Japonskem vedené ADB, a začíná se jí seismický posuv od tradičních světových institucí pod dominancí US, jako jsou Světová banka a MMF. Pak se ale ke značnému hněvu Washingtonu připojila k zakládajícím členům Británie, jež to prohlásila za „bezkonkurenční příležitost.“

Minulý týden jsme referovali, že jako součást poslední akce na splacení „nekrytých šeků“ udělá řecká vláda razii na penzisty (a teď i infrastrukturní společnosti), aby mohla splatit své dluhy MMF, které následně půjdou na financování části nedávno schválených 17,5 miliardy $ výkupu Ukrajiny, což budou následně peníze na splacení dluhů Rusku a MMF. A jak jsme uvedli: „Jedinou otázkou je, jak dlouho potrvá, než současná loutková vláda přelije dostatek peněz do různých ilegálních podniků a na zámořská konta, než z toho bude muset MMF vycouvat jako i vykoupení Řecka z dluhů v druhém kole?“

Lord Jacob Rothschild upozorňuje na velmi obtížné podmínky pro investory vzhledem ke komplikované geopolitické situaci a to na základě zprávy RIT Capital Partners za rok 2014.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar