Tipy a inspirace

A+ A A-
finanční prognózy

Zjednodušeně se dá říct, že ať je konjunktura, stagnace, krize, anebo válka, ať 99 % lidí chudne anebo příjmově stagnuje, 1 % stále bohatne – pomyslné nůžky mezi světem bohatství a chudoby se stále víc rozevírají. Ti nejodvážnější a největší katastrofisté dokonce předpokládají, že když tento trend bude zachován, 1 % vševlastníků časem bude vlastnit díky geniálnímu vynálezu penězoměnců, kterým je ekonomický konstrukt zvaný dluh, násobky majetku zbylých 99 % obyvatel planety, až nakonec budou vlastnit veškerý jejich majetek i potenciální majetek jejich potomstva, který by mohlo svojí prací v budoucnosti vytvořit a získat (viz kupř. v ČR Občanský zákoník po novelizaci, pojednávající o dědičnosti dluhů).

Evropa na americkém seismografu

George Friedman vede Stratfor (Strategic Forecasting, Inc.), a toto je pohled na Evropu optikou šedé kůry establishmentu.

Jak porozumět světové ekonomice

Obrovský nárůst uměle vytvořených peněz z finančních transakcí bez toho aby tyto prostředky odrážely skutečné hodnoty. Proč to všechno?

To se dozvíme po boji mezi novou řeckou vládou a Evropskou centrální bankou se soukromými bankami. Síla a nezávislost jak ji známe z historie, kde 300 Sparťanů dokázalo zastavit stotisícovou armádu Peršanů, skončila se vstupem státu do Evropské unie a přijetím eura.

Většina Čechů o tom ani neví, ale s naší minimální mzdou 332 EU patříme mezi EU-žebráky. V Řecku je minimální mzda 751 EU, u nás je to méně než polovina. Za námi už jsou jen státy jako Albánie, Bulharsko a Srbsko. Tento stav je ideální pro oligarchy a bansktery, kteří si mnou ruce.

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar