Tipy a inspirace

A+ A A-
finanční prognózy

Ilona Švihlíková: Pomněnka a zapomněnka

Politická "fiskální přísnost" by znamenala tlak na snížení mezd, obecně sociálních standardů a škrtů ve veřejné oblasti. Následkem toho by došlo ke stagnaci ekonomiky spojené s rostoucí nezaměstnaností a nerovností. Ovšem pro toho, kdo tvoří hospodářskou politiku jsou tato fakta žádoucí.

Z ekonomie se může stát velice exaktní věda a to díky Sherlocům, kteří počítají na setinu přesně čísla, u kterých ani nevíme, co měří.

Strana 15 z 15
© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar