Tipy a inspirace

A+ A A-

OBRAZCE V OBILÍ

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

Žádná z mnoha hypotéz možného vzniku kruhů v obilí nebyla oficiálně potvrzena, a to i přesto, že anglická královna přislíbila vysokou odměnu za odhalení tohoto tajemství. Neobvyklé šíření tohoto fenoménu světem však otřáslo důvěrou v soudobou vědu, jež nenalezla zatím smysluplnou odpověď.

 

images

 

A tak se část vědecké veřejnosti zaměřila na bagatelizaci a zesměšňování tohoto fenoménu předstírajíc, že mladí studenti astronomie běhají po nocích v polích a vytvářejí kruhy v obilí. Ostatně stává se to vždy, když věda není schopna vyřešit nastolený problém.

Obrazce se však vyskytují stále krásnější a složitější. Pátrání po inteligentních tvůrcích obrazců v obilí (a nejen v obilí) tedy neustává. Druhů agrosymbolů je mnoho a může existovat více způsobů jejich vytváření. Nejvíce probádali zatím tento fenomén vědci angličtí. Zjistili množství zajímavých a neuvěřitelných skutečností:

Obrovský piktogram trojúhelníkovitého tvaru u Basbury Castle z 16. 7. 1991 tzv. „Matka všech piktogramů" překvapil odborníky souvislostmi s posvátnou geometrií i dávnými znalostmi alchymistů. Jeho obsahem je podle J. Michella kosmický zákon, soubor numerických, geometrických a hudebních harmonií.

Vzápětí objevený „Mandlový chlebíček" z 13. 8. 1991 u Cambridge vyvolal pozornost matematiků i přírodovědců zdejší univerzity. Podle nich je nemožné, aby se takový obrazec vytvořil bez počítače. Jde o symbol chaotického přechodu z jednoho matematického řádu do řádu vyššího. Vědecký časopis New Scientist uvedl, že tento 56 metrů dlouhý piktogram je fraktál, známý jako Mandelbrotův diagram - důležitý prvek teorie chaosu. Nelze jej bez počítače ani nakreslit, natož tedy vytvořit na poli. Je tedy naivní si myslet, že tvoření agrosymbolů je činností lidí.

Gerard S. Hawkins, profesor astronomie v Bostonu, objevil čtyři nové matematické teorémy, všechny se vztahem k diaktonické stupnici, a pátý všeobecný teorém, který je údajně „společným jmenovatelem" všech obrazců v obilí. Letecké snímky agrosymbolů jsou podrobovány počítačové analýze.

V Německu do středu piktogramu umístili nádrž s destilovanou vodou a zjistili, že molekulární struktura vody vytvořila kresbu ve tvaru tohoto piktogramu; jako by si voda zapamatovala informaci, obsaženou v energetickém poli obrazce.

Vznik kruhu v obilí, nad nímž rotovaly tři žluté koule a obilí se pokládalo ve směru jejich letu, zdokumentovali v Anglii. Sledování vzniku obrazců v obilí velkou vírovitou spirálou dole se otáčející zaznamenali v Anglii, Belgii i Polsku.

Lidé, ocitnuvší se v místě vzniku piktogramu, popisují náhlou změnu situace - mlhu, spoustu drobných vírků jako ve sklenici vody, vysoké tóny zvuků, připomínajících Panovu flétnu. Jiní hovoří o obří vlně, která projela obilím obrovskou rychlostí a obilí se poskládalo.

U radioteleskopu v Chilboltonu se 17. 8. 2001 objevila v poli odpověď na poselství lidstva, odeslané do vesmíru v binárním kódu před 27 lety. Druhý obrazec tamtéž však představoval cosi jako odpověď!

Dne 15. 8. 2002 se v obilí u Crabwolu objevil obraz bílé postavy a diskovitý kotouč s poselstvím v binárním kódu. Když v roce 1961 Francis Drake, otec projektu SETI, testoval schopnost vědců dešifrovat podobná poselství, řešení objevil pouze jediný, dr. Oliver, povoláním elektrotechnik. Do luštění „Poselství z Crabwolu" se tentokrát pustili i studenti a jejich „překlad" byl:

„Vyvarujte se poslů falešných darů a jejich porušených slibů. Mnoho bolesti ale ještě je čas. Věřte. Tam venku je dobře. Vzdorujeme podvodu. Cesta se uzavírá. (Zvon zvoní.)"

V České republice se zabývají výzkumem agrosymbolů a shromažďováním informací kluby KPUFO a ZÁBLESK i soukromí badatelé. Všichni zaznamenávají v souvislosti se vznikem agrosymbolů množství nevysvětlitelných jevů, pozorovaných občany - počínaje světelnými efekty, příletem oranžové koule spojeným s výpadkem elektrické sítě až po přistání neznámých objektů.

Obrazce na polích i pláních mají buď formu tzv. posvátných symbolů, které lidstvo používá odpradávna a nalézáme je na posvátných místech či v chrámech, nebo piktogramů, obrázků vždy srozumitelných i bez znalosti jazyka, popř. tzv. petroglyfů nebo matematických fraktálů.

Badatelé hovoří o tepelném efektu elektromagnetických mikrovln, jenž způsobí rychlé polehnutí porostu, jiní se zabývají výzkumem jevů plazmatických. Obrazec však může být vytvořen i zežloutnutím a postupným vymizením porostu, případně rozdílným vzrůstem plodiny. Obrazce v hlíně vznikají hluboko vtlačenou rýhou zeminy; v ČR největší obrazec v hlíně, postava s kyjem v Blovicích u Plzně zvaná „Blovická Nazca", dosáhl rozměrů 230 x 100 metrů. Pro kuželovitě odebrané části zeminy v ČR i jiných zemích Evropy též zatím nebylo nalezeno přijatelné vysvětlení.

Veškeré záhadné jevy zde přeci nejsou proto, abychom je popírali. Jsou tu, abychom pro ně nalezli smysluplné vysvětlení. Znamení, jež k nám přicházejí, bychom se měli snažit vyložit. Není důležité, jak obrazec vznikl, ale jaké poselství a informace přináší. Blízká budoucnost odhalí mnohá z tajemství jistě i díky úsilí a píli českých badatelů.

„Vsadil bych svůj život na to, že se za tím skrývá  jakási neznámá inteligence. Je vyloučeno, aby tyto útvary vznikaly lidskou rukou nebo v důsledku nějakého meteorologického jevu," prohlásil anglický badatel Collin Andrews.

Tonička Plíšková

Příspěvek byl převzat z blogu autorky (s jejím souhlasem) a částečně zkrácen - pliskova.blog.idnes.cz.

Pozn. redakce: Článek o obrazcích u Chilboltonu jsme před nějakou dobou zveřejnili v našem časopise.

 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar