Tipy a inspirace

A+ A A-

NEVIDITELNÉ SVĚTY

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 

V minulém čísle jsme vás upozornili na film Neviditelné světy, který odvysílá v rámci pořadu Kosmopolis Česká televize na ČT2 dne 30. 5. 2008 v 18.00 hodin, a informovali jsme vás o slovinském umělci Marko Pogačnikovi, který filmem diváky provází. K tématu filmu se vracíme ještě tímto textem Marka Pogačnika.

 

images

 

Prahu vnímám jako nádobu plnou vody, kterou samozřejmě tvoří Vltava. Tou „nádobou" procházejí čtyři ramena ve tvaru kříže. Vertikální rameno je něco jako páteř. Vnímám ho, jak jde od Děvína přes Vyšehrad, Smíchov, Karlův most, dále přes Letnou, Stromovku, Císařský ostrov až nahoru do Troje.

Horizontální rameno tvoří podle mě srdeční meridián. Začíná na Strahovském klášteře, pokračuje přes Malou Stranu, Karlův most, jde kolem Hlavního nádraží až na vrch Žižkov. Ten představuje kosmický aspekt s krásným systémem. Je to něco jako kosmické srdce Prahy. A Strahovský klášter na druhé straně představuje energetické srdce města, které leží mezi Petřínem a Hradčany.

Podobně jako lidské tělo oživují i krajinu a město energetické proudy. Nazýváme je proudy bioenergie. Stručně řečeno jde o životní sílu.

Cestu k léčení našeho prostředí umožňuje litopunktura. Když prostředí není v rovnováze, je ekologicky narušené, zničené, pak litopunktura představuje cestu, jak obnovit rovnováhu a harmonii daného místa, jeho účel a význam.

Je to podobné jako v akupunktuře lidského těla. Tam se používají kovové jehly, vpichované do určitých bodů těla. A podobně já používám „kamenné jehly", které postavím na určitá místa v krajině, která jsou citlivá pro udržení rovnováhy. A dělám z nich jakýsi systém, který rovnováhu posiluje. Na kameny zároveň vytesávám znaky, které nazývám kosmogramy. Tyto znaky pomáhají dostat se do vědomí daného místa, takže to místo se pak začne samo lépe uzdravovat, snáze obnoví svoji vnitřní sílu.

V akupunktuře i v litopunktuře pracujeme s neviditelnými silami. Energie a jejich centra nemůžeme vidět očima. Proto je třeba rozvinout nový druh vnímání, založený na vnímání vibrací, emocionálních vln a informací, které tělo získává z prostředí pomocí aury.

Naše vědomí je schopno pracovat s těmito rozličnými informacemi a můževytvářet vnitřní obrazy. Je to práce imaginace. Díky ní mohu například rozpoznat o jaký druh energetického místa jde, jaký je jeho význam, jakou má vibraci, jaká je jeho základní kvalita. A z toho pak také poznám, v jakém stavu se dané místo nachází jestli je v harmonii, jestli má pozitivní naladění, nebo jestli je poškozené a je třeba s ním pracovat, aby se vrátilo do rovnováhy.

Věřím, že každý má schopnost vnímat tyto neviditelné světy, ale ta leží zapomenutá v našem podvědomí; naše racionálno, náš logický způsob uvažování je prostě příliš silný. Ovšem když si budeme věci více uvědomovat a vnímat s větší citlivostí, když zcela uvolníme své emoce a budeme je plně procižovat, pak začneme také vnímat ty jemné dimenze. Ty jakoby neexistují pro naši mysl, ale naše srdce je cítí zcela jistě. To znamená, že když vnímáme naším srdcem a jsme vnitřně přítomni, soustředěni a napojeni na okolí, pak tyto informace přicházejí a pak si i racionálně uvědomujeme, co vlastně vnímáme. Pracuji v této oblasti profesionálně po celém světě, protože Země je veliká a nestačí působit jen v místě, kde člověk trvale žije.

Nejde však jen o umísžování kamenů, ale hlavně o práci s lidmi. Pořádám různé semináře, abych lidem předal své poznání a abych jim pomohl rozvinout celkový způsob vnímání. Získají tak vlastní zkušenost s neviditelným světem a nemusí se pak spoléhat jen na mne. Všechny civilizace znaly tyto skryté dimenze, ale v moderní době se na ně zapomnělo. My se tedy pokoušíme obnovit kontakt s neviditelným světem a snažíme se léčit naši planetu, která je v těžké situaci. Lidé zapomněli, jaký význam mají neviditelné světy. Jde o základ života, zde život začíná, zde jsou archetypy, odtud pramení fyzikální manifestace našeho světa. Po věky to lidé věděli, ale my jsme na to zapomněli. A snažíme se řešit problémy jen na jejich fyzické úrovni, a proto se nám to nedaří. Například ekologické problémy se jen zhoršují. Takže je třeba se zaměřit na to, odkud problémy přicházejí, je třeba vnímat neviditelné světy s tím, co tam není v pořádku, co tam lidé porušili. A pak si uvědomit, jak opět vnést harmonii do tohoto archetypálního světa, jak ho léčit. Když se nám to podaří a když průmyslový rozvoj bude veden správně, pak znovu vytvoříme prostor k tomu, aby se mír, zdraví a harmonie projevily ve fyzické úrovni a my si pak mohli užívat života a krásy naší planety po dlouhá staletí.

Pražský projekt není jen mojí prací, spolupracuji se svou ženou Marikou, která mi pomáhá s tvorbou kosmogramů. Spolupracuji také s Čechy a obyvateli Prahy, kteří se zajímají o tuto práci. Jezdím sem pravidelně každý rok a oni chodí na moje semináře. Pracuji s těmito lidmi na různých místech Prahy, abych poznal, jak místa vnímají, a také abychom obnovili poslání daného místa. Využívám k tomu práci s akupunkturním zvukem a barevnou imaginaci. Takže než instalujeme na vybraná akupunkturní místa kamenné stély, uvedeme dané místo do rovnováhy.

Nejen já, ale každý může sám přispět k tomu, aby Praha byla krásnějším a harmoničtějším městem. Nejdůležitější je, jak lidé v městě žijí, co cítí a jak myslí. To je základ. Když lidé budou harmoničtější, více se napojí na svoji duši a zároveň se více uzemní, napojí na přírodu, pak se celé energetické pole města změní. A samozřejmě každý může udělat něco pozitivního na své zahradě, ve svém bytě. Napojit se na přírodu je možné všude, i ve městě. Důležité je mít úctu ke každé živé bytosti, k rostlinám, zvířatům, ke svým sousedům, sám k sobě, ke svému tělu, a tím se pak energetická kvalita města změní a bude mnohem pozitivnější a harmoničtější. 

© RO marketing s.r.o.

Pravidelně vydáváme tištěný časopis Tipy a inspirace.
Níže si můžete zdarma stáhnout libovolné číslo.

Tipy a Inspirace 121 ke stažení

Tipy a Inspirace 120 ke stažení

Tipy a Inspirace 119 ke stažení

Tipy a Inspirace 118 ke stažení

Tipy a Inspirace 117 ke stažení

 

Archiv všech čísel

SlideBar